International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 058-061
Hodgkin Lenfoma Kemoterapisi Sırasında Ortaya Çıkan Hepatit C Virusu ile İlişkili Karaciğer Disfonksiyonu

Serpil EROL1, Ayten KADANALI1, Zulal OZKURT1, Ihami KIKI2, Mehmet PARLAK1

1Ataturk University Facultuy of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Erzurum, TURKEY
2Ataturk University Facultuy of Medicine, Department of Internal Medicine, Erzurum, TURKEY

Keywords: Hepatit C, İnfeksiyon, Karaciğer disfonksiyonu, Lenfoma
Hodgkin lenfoma ve Hepatitis C virus (HCV) infeksiyonu birlikteliği nadir bir klinik durumdur. Ayrıca, lenfoma kemoterapisi esnasında ortaya çıkan HCV reaktivasyonu da sık karşılaşılmayan bir durum olup, bu konudaki verilerin çoğu da non-Hodgkin lenfomalı hastalardan gelmektedir. Biz burada Hodgkin lenfoma kemoterapisi sırasında ortaya çıkan HCV’ye bağlı bir karaciğer disfonksiyonu olgusunu, bu olgunun uzun süreli sonuçlarını sunduk ve bu konudaki literatürü irdeledik