International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 4 Page(s): 241-244
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinin Soliter Splenik Metastazı

Mehmet HEPGUR1, Mohammad A. NOOR2, Anthony DePLATO1

1University at Buffalo, State University of New York, Department of Medicine, New York, USA
2Veteran Administration Medical Center, Department of Medical Oncology and Hematology, Buffalo, New York, USA

Keywords: İzole dalak metastazı, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
Dalağın metastatik tümorleri oldukça nadirdir ve genellikle hastalığın ilerlemiş dönemlerinde görülür. Dalağın izlole metastazları daha da nadirdir ve tıbbi literatürde az sayıda vaka sunumu olarak bulunmaktadır. Genellikle hastalar asemptomatiktir ya da karın ağrısı, yorgunluk gibi spesifik olmayan semptomlar mevcuttur. Bu olgu sunumunda kliniğimize karın ağrısı ve kilo kaybı şikayeti ile gelen ve izole dalak metastazı saptanmasi sonucunda küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı konulan 74 yaşındaki erkek hasta bildirilmektedir.