International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 3 Page(s): 130-138
Erken Evre Akciğer Kanserli Hastalarda SBRT Sonrası SUVmax Değişiminin Prognostik Önemi Varmı?

Gokhan YAPRAK1, Alaattin OZEN2, Fuzuli TUGRUL3, Sule OZUGUR4, Naciye ISIK1

1University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Istanbul, TURKEY
2Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Eskisehir, TURKEY
3Eskisehir City Hospital, Radiation Oncology Clinic, Eskisehir, TURKEY
4University of Health Sciences, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Training and Research Hospital, Department of Nuclear Medicine, Istanbul, TURKEY

Keywords: Stereotaktik beden radyoterapisi, Erken evre küçük hücre dışı akciğer kanseri, Suvmax, Pozitron emisyon tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT)
Stereotaktik vücut radyoterapisi (SBRT) ile tedavi edilen erken evre küçük hücre dışı akciğer kanseri (esNSCLC) hastalarında tedavi öncesi ve sonrası PET / BT’deki SUVmax’taki değişim seviyesinin prognostik önemini değerlendirmeyi amaçladık. Kasım 2009-Şubat 2018 arasında patolojik olarak ispatlanmış esNSCLC (T1-2N0M0) nedeniyle CyberKnife ile tedavi edilen, tedavi öncesi ve sonrasında PET / CT’si olan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. ΔSUVmax, ΔSUVmax= (PreSBRT SUVmax - PostSBRT SUVmax) / (PreSBRT SUVmax) formülü kullanılarak hesaplandı. Toplam 48 hasta dahil edildi.Tüm hastalarda biyopsi ile onaylanmış KHDAK tanısı mevcuttu. Ortanca doz 45 Gy / 3 fr (range: 45-60 Gy / 3-5 fr) idi. SBRT’den 12-16 hafta sonra EORTC metabolik cevap kriterlerine göre, 8 (%16.7) hastada tam yanıt, 35 (% 72.9) hastada kısmi yanıt elde edildi. AUC ile ΔSUVmax cutoff değeri 0.62 olarak hesaplandı. ΔSUVmax < 0.62 ve ΔSUVmax ≥ 0.62 olan hastalarda sırasıyla ortanca PFS 15 ay’a (range: 6-54), 59 ay (range: 10-92) (p= 0.012) iken,ortanca OS 36 ay’a (range: 10-75),70 ay (range: 23-92) (p= 0.045) idi. Hem tek değişkenli hem de çok değişkenli analizlerde, düşük ΔSUVmax (hem ikatagorik hem de sürekli değişken olarak) değeri, PFS üzerinde negatif bir prognostik faktör olarak belirlenmişken, çok değişkenli analizde düşük ΔSUVmax (sadece katagorik değişken olarak) değerinin OS üzerinde negatif prognostik faktör olduğu gösterilmiştir.Sonuç olarak, SBRT ile tedavi edilen esNSCLC hastalarda, 0.62’den yüksek bir ΔSUVmax daha iyi PFS ve OS gösterir.