International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 1 Page(s): 042-048
Hematolojik Malignitelerde Plevral Tutulum: İki Olgu Nedeniyle

Ahmet BİRCAN1, Güçhan ALANOĞLU2, Sema BİRCAN3

1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ISPARTA
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, ISPARTA
3Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, ISPARTA

Keywords: Kronik lenfositik lösemi, Mantle hücreli lenfoma, Malign plevral efüzyon
Hemen tüm hematolojik maligniteye sahip olgularda hastalıklarının bir döneminde plevral efüzyon gelişmektedir. Hodgkin ve non-hodgkin lenfoma plevral efüzyona sebep olan en sık hematolojik malignitelerdir. Bu hastalarda gelişen plevral efüzyonların ayırıcı tanısında primer hastalığın progresyonu, sekonder malignite gelişimi, ilaç veya radyoterapi reaksiyonu, altta yatan infeksiyon, otoimmun sebepler akılda tutulmalıdır. Kronik lenfositik lösemi ve Mantle hücreli lenfoma tanıları ile takip ettiğimiz iki olgumuzda hemorajik görünümlü plevral efüzyon saptandı. Klinik pratikte hematolojik malignitelerin plevral tutulumu nadir görülmesi nedeniyle bu iki olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.