International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 2 Page(s): 095-099
SİSPLATİNE BAĞLI AKUT DEMİYELİNİZAN ENSEFALOMYELİT: OLGU SUNUMU

FAHRİ ŞAHİN1, GÜRAY SAYDAM1, K. PINAR ÖZEN1, FİKRET BADEMKIRAN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD

Keywords: sisplatin, akut demyelinizan ensefalomyelit, non-hodgkin lenfoma
Sisplatin başta over, mesane, prostat, testis, küçük hücreli dışı akciğer kanserleri, baş boyun kanserleri olmak üzere birçok solid tümörlerin tedavisinde kullanılan antikanser ajanlardandır. Hematolojik maligniteler içerisinde ise en sık non-Hodgkin lenfoma (NHL) tedavisinde diğer kemoterapötik ajanlarla kombine olarak kullanılır. Sisplatinin nörotoksik yan etkileri genellikle doz kısıtlayıcıdır ve periferik sensorial nöropati, ototoksisite, daha nadir olarak otonom nöropati, Lhermitte belirtisi, retrobulber nörit ve retinal toksisite olarak karşımıza çıkar. Geçici körlük ve nekrotizan lökoensefalopati ise çok daha az rastlanan yan etkiler olarak bildirilmiştir. Bu yazımızda Sisplatin içeren bir kombinasyon rejimi ile tedavi ettiğimiz bir non-Hodgkin Lenfoma olgusunu sunmaktayız. Olgunun izlem periyodunda, sisplatine bağlı gelişen ve MRI görüntüleme ile dökümante edilen akut demyelinizan ensefalomyelit saptanmıştır. Olgu, nörolojik yan etkilerin saptanmasından bir ay sonra septik şok tablosuyla exitus olmuştur.