International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 4 Page(s): 245-249
Hodgkin Lenfoma Zemininde Akkiz İktiyozis

Aristóteles ROSMANINHO1, Ana OLIVEIRA1, Inês LOBO1, Madalena SANCHES1, Manuela SELORES1

Centro Hospitalar do Porto-HSA, Department of Dermatology, Porto, PORTUGAL

Keywords: Akkiz iktiyozis, Hodgkin hastalığı, Lenfoma
Akkiz iktiyozis, vücudun büyük bölümünde pullanma, deride kuruluk ve kabalaşma ile karakterize nonherediter bir cilt hastalığıdır. Hastalık, çoğunlukla erişkin yaş grubunda, özellikle hematolojik malignansilerin belirtisi olarak ortaya çıkar. Biz dermatoloji polikliniğine, ciltte “kirli” görünüm ve pullanma şikayeti ile başvuran 48 yaşındaki bayan hastayı rapor ettik. Daha sonraki süreçte hastanın Hodgkin lenfoma olduğu anlaşıldı.