International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 4 Page(s): 211-218
LENFOPROLİFERATİF HASTALIKLARDA SPLENEKTOMİ

Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL2, Orhan AYYILDIZ1

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Hematoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Onkoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Splenektomi, Lenfoproliferatif hastalıklarda splenektomi, Lenfoma
Lenfoproliferatif hastalıkların seyrinde splenomegali ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Lenfoproliferatif hastalıklarda splenomegali hastalığın primer manifestasyonu olabileceği gibi bazı olgularda da ileri derecede dalak büyüklüğüne bağlı semptomlar ve hipersplenizme bağlı sitopeniler en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Periferik lenfadenopati ve kemik iliği tutulumunun olmadığı olgularda performans durumu uygunsa splenektomi tanısal amaçla kullanılmaktadır. Ayrıca terapötik amaçla masif splenomegaliye bağlı semptomların iyileştirilmesinde ve kemoterapiye toleransın artmasını sağlama amacıyla hipersplenizme bağlı sitopenilerin düzeltilmesinde etkin bir tedavi yöntemidir.