International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
39 record(s) found.
 • SPLENİK MARGİNAL ZON LENFOMA SONRASI ORTAYA ÇIKAN BİR HODGKİN LENFOMA OLGUSU
       TANER BAYRAKTAROĞLU1, ALİ BORAZAN1, SELİM AYDEMİR1, GAMZE NUMANOĞLU1, YÜCEL ÜSTÜNDAĞ1, ZUHAL ERDEM1
 • KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ/LENFOMA'DA FLUDARABİN TABANLI KEMOTERAPİ
       FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, ÖZLEM CANÖZ1, ÖZLEM ER1, METİN ÖZKAN1, SERDAR ŞIVGIN1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1
 • ÇÖLYAK HASTALIĞINA EŞLİK EDEN LENFOMA DIŞI İNTESTİNAL T HÜCRELİ LENFOMA: ORTA YAŞLI ERKEK HASTA
       ENDER SERİN1, YÜKSEL GÜMÜRDÜLÜ1, BİROL ÖZER1, FAZİLET KAYASELÇUK1, İLHAN TUNCER1
 • SİSPLATİNE BAĞLI AKUT DEMİYELİNİZAN ENSEFALOMYELİT: OLGU SUNUMU
       FAHRİ ŞAHİN1, GÜRAY SAYDAM1, K. PINAR ÖZEN1, FİKRET BADEMKIRAN1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • YÜKSEK DERECELİ NON-HODGKİN LENFOMA OLGULARINDA 77-04 PROTOKOLÜ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
       AYHAN DÖNMEZ1, SEÇKİN ÇAĞIRGAN1, MURAT TOMBULOĞLU1
 • NON-HODGKİN LENFOMALARDA CD44V6 EKSPRESYONU
       CENGİZ CEYLAN1, FATİH DEMİRKAN1, HAYRİ ÖZSAN1, FATİH KUYUCUOĞLU1, MEHMET ALİ ÖZCAN1, BÜLENT ÜNDAR1
 • KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURALİ OLGULARDA SPLENEKTOMİ SONRASI LENFOSİTOZ
       VAHAP ASLAN1, MURAT DİNÇER1, ZAFER GÜLBAŞ1
 • PRİMER BÖBREK BAŞLANGIÇLI EKSTRANODAL DİFFÜZ BÜYÜK HÜCRELİ, B HÜCRELİ NHL: OLGU SUNUMU
       GÜRAY SAYDAM1, YÜKSEL KÜÇÜKZEYBEK1, MİNE HEKİMGİL1, SERDAR B. OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • İMMÜNOPROLİFERATİF İNCE BARSAK HASTALIĞI (İPSİD): 18 YILLIK HACETTEPE DENEYİMİ
       HAKAN GÖKER1, GÜLTEN TEKUZMAN1, İBRAHİM BARİSTA1, İBRAHİM GÜLLÜ1, DİNÇER FIRAT1
 • PRİMER NODAL VE EKSTRANODAL NON-HODGKİN LENFOMALI HASTALARIN KARSILAŞTIRILMASI: KLİNİK, HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE SAĞKALIM
       BÜLENT ESER1, MUSTAFA ÇETİN1, ALİ ÜNAL1, OLGUN KONTAŞ1
 • NODAL NON-HODGKİN LENFOMALARIN T VEYA B LENFOSİT ORİJİNLİ OLMASINA GÖRE YENİDEN SINIFLAMASI VE BCL-2 ONKOPROTEİNİ İLE İLİŞKİSİ
       NESRİN GÜRSAN1, MUZAFFER KELEŞ1, CEMAL GÜNDOĞDU1, MUHARREM BİTİREN1, ZEKAİ ERMAN1
 • KANSERLİ ÇOCUKLARDA HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİNDEN İCAM-1 VE CD44'ÜN SERUM DÜZEYLERİ
       REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, VİLDAN YASASEVER1, FERHAN AKICI1, ÖMER GÖRGÜN1
 • MALİGN LENFOMA YANLIŞ TANISI KONMUŞ BİR TOKSOPLAZMOZ OLGUSU
       VEDAT TURHAN1, EFRAİM ADAM1, İSMAİL YAŞAR AVCI1, BÜLENT BEŞİRBELLİOĞLU1, VOLKAN ÖZGÜVEN1
 • TESTİSTE PRİMER MALİGN LENFOMA: İKİ OLGU NEDENİYLE
       ABDİ SAĞCAN1, ULUS ALİ ŞANLİ 1, BANU ÇİÇEK BİLKAY1
 • PRİMER EKSTRANODAL LENFOMALAR: KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN NODAL LENFOMALARLA KARŞILAŞTIRILMASI
       Doğan UNCU1, Nuriye ÖZDEMİR1, Şebnem KARAKAN2, Berna Çakmak ÖKSÜZOĞLU1, Nurullah ZENGİN1
 • LENFOMALI (HODGKİN VE NON-HODGKİN) HASTALARDA YORGUNLUK SENDROMU VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
       Arife AZAK1, Sezgi ÇINAR2
 • MULTİPL ATRİYAL TROMBUS GELİŞEN SPLENEKTOMİLİ TALASEMİ MAJOR OLGUSU
       Veysel KIDIR1, Ozan BALAKAN1, Ali SÜNER1, Dede ŞİT2, Orhan AYYILDIZ3
 • NON-HODGKİN LENFOMADA PROGNOSTİK PARAMETRELER
       Doğan UNCU1, Hüseyin ABALI1, Nuriye ÖZDEMİR1, Burçin BUDAKOĞLU1, Tunç GÜLER1, Berna Ç. ÖKSÜZOĞLU1, Nurullah ZENGİN1
 • LENFOMALARDA POZİTRON EMİSYON TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLEMENİN YERİ
       H. Mehmet TÜRK1, M. Emin KALENDER1
 • HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ: KLİNİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, A.Engin ATAY2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Orhan AYYILDIZ1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • NON-HODGKİN LENFOMA VAKALARIMIZIN KLİNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülsüm E. PAMUK1, Ferda HARMANDAR2, Orbay HARMANDAR2, Burhan TURGUT1, Emre TEKGÜNDÜZ1, Muzaffer DEMİR1, Özden VURAL1
 • Sistemik Lupus Eritematozus ve Sekonder Antifosfolipid Sendromlu Bir Erkek Hastada Hodgkin Lenfoma Gelişimi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       G. Emel PAMUK1, Ömer N. PAMUK2, Emre TEKGÜNDÜZ1, Burhan TURGUT1, Muzaffer DEMİR1, Necati ÇAKIR2
 • Hematolojik Malignitelerde Plevral Tutulum: İki Olgu Nedeniyle
       Ahmet BİRCAN1, Güçhan ALANOĞLU2, Sema BİRCAN3
 • Pankreatik Non-Hodgkin Lenfoma Vakası
       Gökhan ÇELENKOĞLU1, Güngör UTKAN1, Çiğdem IRKKAN2, Emine BENZER2, Ülkü Y. ARSLAN1, Saadet TOKLUOĞLU1, Sadık MUALLAOĞLU1, Murat KOÇER1, Necati ALKIŞ1
 • Primer Gastrointestinal Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
       İnci ALACACIOĞLU1, Mehmet A. ÖZCAN1, Murat MERAL2, Özden PİŞKİN1, Fatih DEMİRKAN1, Güner H. ÖZSAN1, Sermin ÖZKAL3, Bülent ÜNDAR1
 • Hodgkin Lenfoma Zemininde Akkiz İktiyozis
       Aristóteles ROSMANINHO1, Ana OLIVEIRA1, Inês LOBO1, Madalena SANCHES1, Manuela SELORES1
 • Lenfopenisi olan 10 aylık bir infantta Lenfomatoid Granülomatozis
       Mehmet Akif OZDEMIR1, Yasemin A. TORUN1, Musa KARAKUKCU1, Olgun KONTAS2, Turkan PATIROGLU1, Ali YIKILMAZ3
 • Hodgkin Lenfoma Kemoterapisi Sırasında Ortaya Çıkan Hepatit C Virusu ile İlişkili Karaciğer Disfonksiyonu
       Serpil EROL1, Ayten KADANALI1, Zulal OZKURT1, Ihami KIKI2, Mehmet PARLAK1
 • Meme Non-Hodgkin Lenffomaları: Beş Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
       Filiz VURAL1, Guray SAYDAM1, Fahri SAHIN1, Nur A. SOYER1, Mine HEKIMGIL2, Serkan OCAKCI1, Murat TOMBULOGLU1, Seckin CAGIRGAN1
 • Foliküler lenfomalı ve Küçük Lenfositik lenfomalı Hastalarda Nötropenik Olmayan Enfeksiyon İnsidansı: Rituximab Tedavisinin Etkisi
       Rezwan ISLAM1, Mahbubur RAHMAN2, M. Anwarul Huq MIAN3, Hilmi EGE1, Douglas REDING4, Md Abdus SHAKOOR5, Hong LIANG6, Richard MERCIER4
 • Primer Santral Sinir Sistemi Lenfomalı Hastaların Özellikleri ve Sonuçları: Tek Bir Merkez Deneyimi ve Literatür Özeti
       Serdal KORKMAZ1, Mehmet SENCAN1, Unal OZUM2, Ozen KARADAG2
 • Lenfoma ve Baş-boyun Kanserli Hastalarda HTLV I-II, HIV ve Anti-HCV Seropozitifliğinin Değerlendirilmesi
       Nuray BUYUKBERBER1, Tulay YALCINKAYA2, Ramazan YILDIZ3, Ugur COSKUN3, Mustafa BENEKLI3
 • Antrasiklin Temelli Kemoterapi ile Birlikte Rituksimab Tedavisi Alan Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Olgularında Fascin Ekspresyonunun Klinik Önemi Var mı?
       Nazım E. KOCER1, Fatih KOSE2, Fazilet KAYASELCUK1, Ayberk BESEN3, Huseyin MERTSOYLU3, Ozgur OZYILKAN3, Ilhan TUNCER1
 • Otolog Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hodgkin Lenfomalı Hastalara Ait Sonuçların Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
       Tugba TURGUT1, Eren GUNDUZ2, O. Meltem AKAY2, Hava U. TEKE2, Ozge BOLLUK3, Zafer GULBAS4
 • Lenfoma ve Solit Tümörlerde Dalağın Malign Lezyonları, Bir Görüntüleme Teknikleri Kıyaslama Çalışması
       Emel OZEN1, Mehmet OZEN2, Nazan CILEDAG1, Feyza KABAR1, Mehmet GUNDUZ2, Bilgin K. ARIBAS1
 • Relaps/Refrakter Lenfomalı Olgularda ESHAP ve DHAP Kurtarma Rejimlerinin Toksisite Açısından Retrospektif Analizi
       Ozan SALIM1, Tayfur TOPTAS2, Derya K. SALIM3, Orhan K. YUCEL1, Burak DEVECI4, Ihsan KARADOGAN4, Levent UNDAR1
 • Yetmişbeş Yaş ve Üzeri Non-Hdgkin Lenfoma Hastalarında Antrasiklin Bazlı Kemoterapiler
       Furkan SARICI1, Neyran KERTMEN1, Alma C. ASLAN1, Vildan TASDEMIR1, Taner BABACAN1, Saadettin KILICKAP1, Evren OZDEMIR1, Ibrahim BARISTA1, Alev TURKER1, Ayse KARS1
 • Rituksimab Çağında Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Bulky Kitlenin Tedavi Yanıtı ve Genel Sağkalıma Etkisi
       Rafet EREN1, Muzaffer Ece HAKAN2, Ceyda ASLAN3, Mehmet Hilmi DOGU3, Sermin ALTINDAL3, Osman YOKUS3, Elif SUYANI3
 • Yüksek Tümör Yükü Olan Lenfoma Olgularında Tümör Lizis Sendromunun Önlenmesi için Ön Faz Tedavinin Etkinliği: Kesitsel bir Çalışma
       Ali OGUL1, Semra PAYDAS2, Mahmut BUYUKSIMSEK1, Abdullah Evren YETISIR3
 •