International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 2 Page(s): 081-087
Lenfoma ve Solit Tümörlerde Dalağın Malign Lezyonları, Bir Görüntüleme Teknikleri Kıyaslama Çalışması

Emel OZEN1, Mehmet OZEN2, Nazan CILEDAG1, Feyza KABAR1, Mehmet GUNDUZ2, Bilgin K. ARIBAS1

1Ankara Oncology Research and Education Hospital, Department of Radiology, Ankara, TURKEY
2Ankara University School of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Dalak, Ultrason, Bilgisayarlı Tomografi, Lenfoma, Solid Malignensiler
Lenfoma ve solit tümörlerde dalak tutulumu prognozu etkilemekte ve tedaviye klavuzluk etmektedir. Dalak tutulumunun tanımlanmasında en sık kullanılan görüntüleme teknikleri Ultrason (US) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT)’dir. Bu çalışmada dalağın görüntüleme bulgularını değerlendirmeyi, tanıya göre dalak lezyonlarını kıyaslamayı ve splenomegali ve lezyonlara göre US ve BT arasındaki korelasyonu değerlendirmeyi amaçladık. Mayıs 2008 ve Nisan 2011 arasında BT veya US’de splenomegali veya dalak lezyonları olan 72 hasta tanımladık. Ancak, 27 hastayı çalışma protokolü nedeniyle çalışmadan çıkarttık. Sonuçta kanıtlanmış bir malignensisi olan ve BT ile dalakta lezyonu saptanmış 45 hastayı çalışmaya aldık. On yedi hastanın tanısı lenfoma, 28 hastanın tanısı ise hematolojik olmayan malignensi idi. Kanıtlanmış bir malignensisi olan hastalarda BT’de gözlenen dalak lezyonlarının karakteristik özellikleri kanser tipine göre farklılık gösterdi. BT’de lenfoma hastalarında dalakta çok sayıda lezyonla birlikte splenomegali görülürken, solit tümörlerde yalnızca tek lezyon görüldü (p< 0.001). US’de lenfoma hastalarında genellikle bir solit lezyona eşlik eden splenomegali varken, solit tümörlerde US’de lezyon gözlenmedi (p< 0.05). US ve BT’nin korelasyon oranı solit tümörlerde düşüktü. US solit tümör metastazını gözden kaçırabilir. BT lenfomanın dalak tutulumunu solit tümörlerin dalak metastazından ayırmada faydalıdır. BT dalaktaki solit tümör metastazlarını tanımlamada US’ye üstün görünmektedir.