International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 1 Page(s): 037-041
Sistemik Lupus Eritematozus ve Sekonder Antifosfolipid Sendromlu Bir Erkek Hastada Hodgkin Lenfoma Gelişimi: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

G. Emel PAMUK1, Ömer N. PAMUK2, Emre TEKGÜNDÜZ1, Burhan TURGUT1, Muzaffer DEMİR1, Necati ÇAKIR2

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, EDİRNE
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, EDİRNE

Keywords: Sistemik lupus eritematozus, Hodgkin lenfoma, Lenfadenopati, Sekonder antifosfolipid sendromu
Otoimmün bazı hastalıklarda, malignite sıklığının arttığına dair veriler bulunmaktadır. Sistemik lupus eritematozuslu (SLE) hastalarda, Hodgkin lenfoma gelişimi oldukça nadir olarak bildirilmiştir. Biz burada lupus nefriti nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır siklofosfamid ve kortikosteroid kullanan, reküren trombofilebitleri ve geçirilmiş derin ven trombozu olan, sekonder antifosfolipid sendromlu, genç erkek bir SLE olgusunu sunduk. Olguda, 1.5 yıl izlem sonunda ateş, gece terlemesi, ve lenfadenopati gelişti. Yapılan lenf bezi biyopsisi mikst sellüler tip Hodgkin lenfoma ile uyumlu saptanan hasta, 8 kür ABVD protokolü sonrasında tam remisyona girdi. SLE lenfadenopati ve B semptomlarına yol açabilen bir hastalık olmasına rağmen, remisyonda seyreden SLE’li bir hastada bu semptomlar gelişirse lenfoma gelişimi olasılığı düşünülerek vakit kaybetmeden lenf bezi biyopsisi yaptırılmalıdır.