International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 3 Page(s): 133-140
NODAL NON-HODGKİN LENFOMALARIN T VEYA B LENFOSİT ORİJİNLİ OLMASINA GÖRE YENİDEN SINIFLAMASI VE BCL-2 ONKOPROTEİNİ İLE İLİŞKİSİ

NESRİN GÜRSAN1, MUZAFFER KELEŞ1, CEMAL GÜNDOĞDU1, MUHARREM BİTİREN1, ZEKAİ ERMAN1

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,ERZURUM

Keywords: non-hodgkin lenfoma, immunohistokimya, bcl-2 onkoproteini
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'na 1988-1995 tarihleri arasında gönderilen nodal Non- Hodgkin lenfoma tanısı almış 98 olgu retrospektif olarak incelenmiştir. Olgularda hücre orjini (T veya B) immünohistokimyasal yöntemle belirlenmiş ve buna göre olgular yeniden Ulusal Kanser Enstitüsü'ne göre sınıflandırılmıştır. İmmun boyama ayrıca bcl-2 onkoproteini ile de yapılmış ve olgulardaki dağılımı tesbit edilmiştir. Buna göre özellikle B hücre orjinli lenfomalarda boyanma yüzdesi daha yüksek, T hücrelilerde ise hücre maturasyonu ile bağlantılı olarak artma ve azalma gösterdiği, matür olanlarında bu boyanmanın orta düzeyde olduğu ve bulgularımızın büyük oranda literatürle uyumlu göründüğü gözlenmiştir.