International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
46 record(s) found.
 • YÜKSEK GRADE’Lİ BEYİN TÜMÖRÜ TANISIYLA RADYOTERAPİ UYGULANAN HASTALARDA TEDAVİ SONUÇLARI: RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRME
       Evrim TUNÇ1, Diclehan ÜNSAL1, Ayşen S. ÖZTÜRK1, Petek TATER1, Müge AKMANSU1, Yücel PAK1
 • YUMUŞAK DOKU EWİNG SARKOMU VE PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLÜ ERİŞKİN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       ŞEBNEM KARAKAN1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, DOĞAN UNCU1, NURİYE YILDIRIM1, BURÇİN BUDAKOĞLU1, METİN KÜÇÜKAZMAN1, HULKİ GENÇ1, SAADET AKDUR1, NURULLAH ZENGİN1
 • KANSERLİ HASTALARDA UZUN SÜRELİ KALICI SANTRAL VENÖZ KATETER KOMPLİKASYONLARI
       İLHAN ÖZTOP1, TUĞBA YAVUZŞEN1, UĞUR YILMAZ1, CANER ÇAVDAR1, ARZU YAREN1, OKTAY TARHAN1, NEZİH MEYDAN1, SELMAN SÖKMEN1, TANER ÇAMSARI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1
 • ERİŞKİN ÇAĞI GLİAL TÜMÖRLERDE RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ: 73 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ
       MELEK NUR YAVUZ1, A AYDIN YAVUZ1, MİNE GENÇ1, EDA KÜÇÜKTÜLÜ1, FATMA ÇOLAK1, ZÜMRÜT BAHAT1, EMEL ÇİMŞİTOĞLU1
 • AKCİĞER KANSERİ TANISINDA SİTOKERATİN FRAGMAN 19 (CYFRA 21-1)'UN DEĞERLENDİRİLMESİ
       M. CEMİL SAVAŞ1, MUSTAFA BENEKLİ1, İBRAHİM H. GÜLLÜ1, İBRAHİM AKALIN1, M. KADRİ ALTUNDAĞ1, İBRAHİM BARIŞTA1, GÜLTEN TEKUZMAN1
 • İMMÜN MODÜLATÖR VE TÜMÖR SUPRESSÖR OLARAK İRF-1
       NİLÜFER G. İMİR1, KAYAHAN FİŞKİN1, OSMAN N. ÖZEŞ1
 • YÜKSEK DERECELİ ASTROSİTOMLARIN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ
       ERKAN TOPKAN1, MURAT GÜRKAYNAK1, MUSTAFA CENGİZ1
 • BAŞ-BOYUN TÜMÖRLERİ VE ALKOLÜN ETYOLOJİDEKİ ROLÜ
       TEVFİK PINAR1, RECEP AKDUR1, KADİR ATLI1, ERDEM KARABULUT1
 • MALİGN PROLİFERATİF TRİKİLEMMAL TÜMÖRLER
       MUSTAFA U. KALAYCI1, CEYHAN UĞURLUOĞLU1, HÜSEYİN ERASLAN1, SÜLEYMAN ORAL1
 • TÜMÖR ANJİOGENEZİ VE TEDAVİSİ
       FEYYAZ ÖZDEMİR1, FAZIL AYDIN1, KUBİLAY UKİNÇ1
 • MALİGN VE BENİGN EFÜZYONLARIN AYIRICI TANISINDA TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİNİN ÖNEMİ
       ÖZLEM ER1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, ALİ ÖZ1, HULKİ GENÇ1, SAADET AKDUR1, MUSTAFA ESEN1
 • KANSERLİ ÇOCUKLARDA HÜCRE ADEZYON MOLEKÜLLERİNDEN İCAM-1 VE CD44'ÜN SERUM DÜZEYLERİ
       REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, VİLDAN YASASEVER1, FERHAN AKICI1, ÖMER GÖRGÜN1
 • BEYİN TÜMÖRLERİNİN GENETİK YÖNÜ
       YUSUF TUNCA1, NECAT İMİRZALIOĞLU1
 • SENKRON RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE MEME MEDÜLLER KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ
       Mehmet E. KALENDER1, Alper SEVİNÇ1, Ediz TUTAR2, Celalettin CAMCI1
 • JUVENİL ANJİOFİBROMA OLGUSUNDA RADYOTERAPİYE İKİNCİL OSTEOSARKOM: OLGU SUNUMU
       Saadettin KILIÇKAP1, Sercan AKSOY1, Murat DİNÇER1, E. Arzu SAĞLAM2, Şuayib YALÇIN1
 • RADYOTERAPİ SONRASI MCF-7 MEME KANSERİ HÜCRE KÜLTÜRLERİNDE GLUKOZ METABOLİZMASI DEĞİŞİKLİKLERİ
       Mustafa CENGİZ1, Hakan BOYUNAĞA2, Ferah YILDIZ1, A. Uğur URAL3, İ. Lale ATAHAN1
 • Agresif Fibromatozis Tedavisinde Radyoterapinin Yeri
       Yasemin BÖLÜKBAŞI1, Serra KAMER1, Yavuz ANACAK1, Arif ARAS1
 • Renal Hücreli Karsinom ve Kolon Adenokarsinom Birlikteliği
       Yılmaz ASLAN1, Mehmet Emin KALENDER2, Hacı Mehmet TÜRK2, Yavuz PEHLİVAN1, Hakan BÜYÜKHATİPOĞLU1, Alper SEVİNÇ2, Metin KARAKÖK3
 • Çoklu Primer Kanser Vakası; Astrositom, Malign Mezenşimal Tümör, Pankreatik Tümör
       Murat KOÇER1, Güngor UTKAN1, Fisun ARDIÇ2, Saadet TOKLUOĞLU1, Sadık MUALAOĞLU1, Ayşe G. DURNALI1, Ülkü Y. ARSLAN1, Gökhan ÇELENKOĞLU1, Necati ALKIŞ1
 • Baş Boyun Tümörlerinde Hedefe Yönelik Tedavi
       İlhan ÖZTOP
 • Prebubertal Dönemde Palpe Edilemeyen Testiküler Tümörlerin Tanısında Skrotal Ultrasonografinin Yeri
       Vural KESİK1, Ayhan ABACI2, Ediz YEŞİLKAYA2, Bülent KURT3, Sebahattin VURUCU4, Turan TUNÇ4
 • Çocukluk Çağı Malign Tümörlerinde Proton Işınları ile Radyoterapi
       Selim FIRAT1, Sachin JOGAL2
 • Kardiyak Cerrahi Sonrası CA 125 Belirtecinin Kullanımı
       R. Oktay PEKER1, Tülay T PEKER2, Ercan VAROL3, Mehmet ÖZAYDIN3, Şenol GÜLMEN1, Osman GÖKALP4, Savaş KAYA5, Şahin KAPAN1, Doğan ERDOĞAN3, Recep SÜTÇÜ6, Ahmet ÖCAL1
 • Sigara İçenlerde ve İçmeyenlerde Akciğer Kanseri: Genel Özelliklerde Farklılık Var mı?
       Ahmet E. ERBAYCU1, Özgür USLU1, Fevziye TUKSAVUL1, Mehmet GÜLPEK1, Soner GÜRSOY2, Mustafa DELİBAŞ3, Salih Z. GÜÇLÜ1
 • Hipoglisemi Gelişen Metastatik GIST Hastasında Semptom Kontrolü için Etkin Seçenek Kemoterapi Olabilir mi?
       Gamze G. DOGU1, Mustafa DIKILITAS2, Metin OZKAN2, O. Ibrahim KARAHAN3, Zuleyha KARACA4, Nejmiye GUNAY3, Ozlem ER2
 • KML-Fibrotik Blastik Krizde Dasatinib’e Bağlı Tümör Lizis Sendromu ve İzleyen Hematolojik Remisyon
       Ozlen BEKTAS1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nilgun SAYINALP1, Salih AKSU1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1
 • Endometriyal Kanserlerde “Vanishing Cancer Phenomenon”: Üç Klinik Vaka ve Literatür Değerlendirmesi
       Mehmet KARACA1, Ali AYHAN2, Polat DURSUN2
 • Bir Çocukta Priapizm ile Prezente Olan Germ Hücreli Tümör
       Orhan OZBEK1, Yavuz KOKSAL2, Osman KOC1, Cuneyt KARAGOL2, Seda OZBEK3, Mehmet KILIC4
 • Kardiyak MRI ile Uterin Leiomyosarkomunun Intrakardiyak Metastazının Daha İyi Görüntülenmesi ve Tedavi Stratejisinin Belirlenmesine Etkisi
       Achim BARMEYER1, Nerbil KILIC2, Oliver ZANTIS1, Cagri DEMIR1, Kai MUELLERLEILE1, Gunnar LUND3, Bjoern NASHAN4, Volker DOERING5, Ralf KOESTER1, Ergin KILIC6, Thomas MEINERTZ1
 • İlk Bulgusu Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Olan Burned-out Testis Tümörü
       Haldun KAR1, Erdinc KAMER1, Nese EKINCI2, Cengiz GIRGIN3, Mehmet A. ONAL1, Murat ERMETE2
 • Pediatrik malign karaciğer tümörleri: tek merkez sonuçları
       Rejin KEBUDI1, H. Haldun EMIROGLU1, Omer GORGUN1, Ferhan AKICI2, Deniz TUGCU2, Inci AYAN1
 • Retinoblastoma Tedavisinde Eksternal Radyoterapinin Rolü ve Radyoterapi Seçenekleri
       Berrin PEHLIVAN1, Erkan TOPKAN1, Cem ONAL1, Melek YAVUZ1
 • Nazofarenks kanserli Olgularda Rdyoterapiye Sekonder Gelişen Geç Yan Etkilerin Değerlendirilmesi
       Alpaslan MAYADAGLI1, Gokhan YAPRAK1, Yılmaz TEZCAN2
 • Karaciğer Metastazlı Nöroendokrin Tümörleri olan Hastalara Yapılan Yttrium-90 Mikroküre (Y-90) ile yapılan Radyoembolizasyon veya Transarteryel Kemoembolizasyon
       Fuat OZKAN1, Bora PEYNIRCIOGLU2, Barbaros E. CIL2, Nursel YURTTUTAN2, Suayib YALCIN3, Ferhun BALKANCI2
 • Mide Karsinoid Tümörleri: Tanı ve Tedavide Karşılaşılan Problemler
       Osman YUKSEL1, Hande KOKSAL1, Ozgur EKINCI2, Murat AKIN1, Ersin OZDEMIR3, Zafer FERAHKOSE1
 • Orbital Ekzenterasyonlar: Ankara Onkoloji Araştırma ve Eğitim Hastanesindeki Deneyimlerimiz
       Rahmi DUMAN1, Mehmet BALCI1, Reşat DUMAN2, Sibel OZDOGAN1
 • Meme Tümöründe Kalsifiye Edici Nanopartiküllerin Varlığına Dair Bir Ön İnceleme
       Pınar OZKAL-BAYDIN1, Sedef J. GOCMEN2, Esra ERDEMLI3, Ibrahim G. TUNC4, Hasan B. SENER5, Berrak GUMUSKAYA5, Asuman SUNGUROGLU1
 • Yinelemiş Yüksek Grade Gliomlarda Stereotaktik Radyoterapi Sonrası Sağkalım
       Gulcin ERTAS1, Ali R. UCER1, Yıldız Y. GUNEY1, Gulhan G. AVCI1, M. Bedri ALTUNDAG1, Hayati ABANUZ1, Atilla DEMIRKASIMOGLU1, Tamer CALIKOGLU1
 • Ankaferd Hemostat (ABS)’nin Lenfoid Neoplastik Hücreler (B-CLL ve RAJI Tümör Hücre dizileri) Üzerine Akut in vitro Etkileri
       Ibrahim AKALIN1,2, Fatma V. OKUR2,3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Nilgun SAYINALP3, Salih AKSU3, Yahya BUYUKASIK3, Hakan GOKER3
 • Akciğer Kanseri Hastalarında HE4 ve CYFRA 21-1’in Tanısal Etkinliği
       Erkan DIKMEN1, Adem GUNGOR2, Z. Gunnur DIKMEN3, Filiz AKBIYIK3
 • Endometrium ve Overin Eşzamanlı Primer Kanserleri: Tek Merkezin Sonuçları
       Mehmet A. NARIN1, Alper KARALOK2, Derman BASARAN2, Isin UREYEN2, Osman TURKMEN2, Taner TURAN2, Gokhan TULUNAY2
 • Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi Prognozunu Anlamada Yeni Görüşler: Karşılaştırmalı Çalışma
       Nihal S. IBRAHIM1, Huda MARZOUK2, Noha Y. IBRAHIM3
 • Primer Kemik Ve Yumuşak Doku Tümörlü Olgularımızın Klinik Ve Demografik Özellikleri
       Zeynep ORUC1, Muhammet A. KAPLAN1, Halis YERLIKAYA1, M. Ali CELIK2, Idris ORUC3, Zuhat URAKCI1, Mehmet KUCUKONER1, Abdurrahman ISIKDOGAN1
 • Serum Solubl TWEAK Konsantrasyonu Hepatoselüler Kanser Hastalarında Azalmıştır ve Düşük Kan sTWEAK Düzeyleri Kötü Sağkalımla İlişkilidir
       Mehmet ASIL1, Ramazan DERTLI1
 • Güney Hindistanda Meme Kanseri Hastalarında Bir Polimorfizm Lenfotoksin Alfa +252 A>G Analizi
       Karuvaje THRIVENI1, Anisha RAJU1, Girija RAMASWAMY1, S. Krishna MURTHY2, Rekha V. KUMAR3
 • Yüksek Tümör Yükü Olan Lenfoma Olgularında Tümör Lizis Sendromunun Önlenmesi için Ön Faz Tedavinin Etkinliği: Kesitsel bir Çalışma
       Ali OGUL1, Semra PAYDAS2, Mahmut BUYUKSIMSEK1, Abdullah Evren YETISIR3
 •