International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 4 Page(s): 233-238
Yinelemiş Yüksek Grade Gliomlarda Stereotaktik Radyoterapi Sonrası Sağkalım

Gulcin ERTAS1, Ali R. UCER1, Yıldız Y. GUNEY1, Gulhan G. AVCI1, M. Bedri ALTUNDAG1, Hayati ABANUZ1, Atilla DEMIRKASIMOGLU1, Tamer CALIKOGLU1

Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Cyberknife, Glial tümör, Stereotaktik radyoterapi
Yinelemiş yüksek gradlı glial tümörlü 42 hastada cyberknife deneyimimizi sunmaktayız. Ankara Onkoloji Hastanesinde, Temmuz 2009 ile Eylül 2012 tarihleri arasında yinelemiş 42 malign gliomlu (30 glioblastom, 12 anaplastik astrositom) hastaya Cyberknife (Accuray, Inc., Sunnyvale, CA, USA) ile stereotaktik radyoterapi uygulandı. Teşhisden sonraki ortanca takip zamanı 30 ay (aralık 8-144 ay), stereotaktik radyoterapi (SRT) sonrası ortanca takip zamanı 10 ay (aralık, 1-38 ay). Ortanca sağkalım, SRT sonrası glioblastom hastaları için 8 ay iken grade 3 gliomlu hastalar için 11 ay idi (p= 0.157). Stereotaktik radyoterapi sonrası ortanca sağkalım, kemoterapi alan hastalarda 9 ay iken almayanlarda 11 ay idi (p= 0.436). Nüks sonrası tekrar opere edilebilen hastalarda SRT sonrası ortanca sağkalım 10 ay iken opere edilemeyenlerde 9 ay bulundu( p= 0.827). Yinelemiş glial tümürlü hastaların tedavisinde stereotaktik radyoterapi etkin bir seçenektir.