International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 2 Page(s): 090-093
SENKRON RENAL HÜCRELİ KARSİNOM VE MEME MEDÜLLER KARSİNOM BİRLİKTELİĞİ

Mehmet E. KALENDER1, Alper SEVİNÇ1, Ediz TUTAR2, Celalettin CAMCI1

1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, Şahinbey Tıp Merkezi
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Şahinbey Tıp Merkezi, GAZİANTEP

Keywords: Renal hücreli karsinom, Meme kanseri, Senkron tümör
Renal hücreli karsinom böbreğin en sık görülen malignite tipidir, meme kanseri ise kadınlarda en sık görülen malignite tipidir. Bu iki malignitenin senkron olarak birlikte görülmesi nadir olarak bildirilmiştir. Bu vakada, meme kanseri ve renal hücreli karsinom tanısı konan bir olgu bildirilmiştir. Malignite saptanan hastalarda mevcut olan veya sonradan ortaya çıkan kitlelerin, metastaz dışında senkron veya metakron maligniteler olabileceği akılda tutulmalıdır. Hastada takip sırasında yeni ortaya çıkan semptomlar dikkate alınmalıdır ve malign tümör saptanan her 20 hastadan birinde sekonder bir tümör gelişebileceği akılda tutulmalıdır.