International Journal of Hematology and Oncology 2013, Vol 23, Num 3 Page(s): 166-170
Orbital Ekzenterasyonlar: Ankara Onkoloji Araştırma ve Eğitim Hastanesindeki Deneyimlerimiz

Rahmi DUMAN1, Mehmet BALCI1, Reşat DUMAN2, Sibel OZDOGAN1

1Ankara Oncology Hospital, Department of Ophthalmology, Ankara
2Emirdağ Hospital, Department of Ophthalmology, Afyon, TURKEY

Keywords: Orbital ekzenterasyon, Orbital tümör, Yassı hücreli karsinom, Bazal hücreli karsinom, Göz kapağının sebase bez karsinomu
Bu çalışmanın amacı orbital ekzenterasyonlarla ilgili beş yıllık deneyimlerimlerimizi gözden geçirmek, hastaların demografik ve klinik özelliklerini, endikasyonlarını ve sonuçlarını değerlendirmektir. Ocak 2008 ile Aralık 2012 arasında, orbital ekzenterasyon yapılan 16 hasta çalışmaya alındı. Lezyonların çoğu göz kapağından kaynaklanmakta, geriye kalan 2 lezyon ise orbitadan (% 12.5) kaynaklanmakta idi. Lezyonların histopatolojik incelemesi bazal hücreli karsinom (n= 7), skuamöz hücreli karsinom (n= 5), sebase karsinom (n= 25), koroidal melanom (n= 1) ve adenoid kistik karsinom (n= 1) ile uyumlu idi. Ekzenterasyonların en önemli endikasyonu sekonder orbita tümörleri idi. Primer tümörlerin agresif tedavisi kötü görünüme sebep olan bu prosedür sıklığını azaltabilir.