International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 2 Page(s): 001-009
Retinoblastoma Tedavisinde Eksternal Radyoterapinin Rolü ve Radyoterapi Seçenekleri

Berrin PEHLIVAN1, Erkan TOPKAN1, Cem ONAL1, Melek YAVUZ1

Baskent University Faculty of Medicine, Adana Medical and Research Center, Kisla Campus, Adana, TURKEY

Keywords: Retinoblastoma, Radyoterapi, Toksisite, Kemoterapi, İkincil tümör
Retinoblastoma (RB) çocukluk çağının en sık orbital tümörü olup hastalığın tedavisi tümörün sayısı, büyüklüğü, lokalizasyonu ve tutulu göz sayısına göre farklılıklar göstermektedir. Uzayan yaşam süresi ile belirginleşen radyoterapi (RT) ve/veya kemoterapiye bağlı yan etkilerle ikincil tümör riskini en aza indirebilecek tedavi alternatiflerinin aranmasını zorunlu kılmıştır. Diğer tedavi seçeneklerinde elde edilen başarılar sonucu eksternal RT’nin tedavideki rolündeki değişimin yanı sıra, RT tekniklerinde de teknolojiye paralel ilerlemeler kaydedilmiştir. Dolayısıyla güncel derlemede, RB tedavisinde kullanılan değişik tedavi seçenekleri ve özellikle RT’nin değişen rolü ile tekniklerinin ayrıntılı olarak tartışılması amaçlanmıştır.