International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 100-105
TÜMÖR ANJİOGENEZİ VE TEDAVİSİ

FEYYAZ ÖZDEMİR1, FAZIL AYDIN1, KUBİLAY UKİNÇ1

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON

Keywords: tümör anjiogenezi, antianjiogenik tedavi
Tümör hücreleri karsinojenik etkiyle malign potansiyel kazanıp kontrolsüz çoğalmaya başlayana kadar oldukça uzun sessiz bir dönem geçirirler. Bu dönemden sonra damarlanmayla birlikte tümörlerde hızlı bir progresyon dönemi başlamaktadır. Tüm antianjiogenik tedavilerin amacı endotelyal hücrelerin normal halinde kalmalarını sağlamak ve ayni zamanda bu hücrelerin proliferasyon ve migrasyonunu inhibe etmektir. Kapiller yataktaki hücre çoğalmasının yavaşlatılması tümör lizisinden daha yavaş isleyen bir süreç olduğundan anjiogenez inhibitörleri ile tedavi aylar boyu kesintisiz sürmelidir. Anjiogenez inhibitörleri ile tedavi sonucu kemik iliği, gastrointestinal sistem yan etkileri ve saç kaybı semptomları konvansiyonel sitotoksik kemoterapiden daha az olup sitotoksik tedaviyle bir arada kullanılması, tek başına bu tedavi yöntemlerinden birinin kullanılmasından daha etkin bulunmuştur.