International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 4 Page(s): 253-259
Ankaferd Hemostat (ABS)’nin Lenfoid Neoplastik Hücreler (B-CLL ve RAJI Tümör Hücre dizileri) Üzerine Akut in vitro Etkileri

Ibrahim AKALIN1,2, Fatma V. OKUR2,3, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU3, Nilgun SAYINALP3, Salih AKSU3, Yahya BUYUKASIK3, Hakan GOKER3

1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Medical Genetics, Istanbul, TURKEY
2Baylor College of Medicine, Center for Cell and Gene Therapy, Houston, Texas, USA
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Ankaferd, Hemostaz, Neoplastik kanama,Tümör hücre serileri
ABS (Ankaferd Hemostat) yeni bir bitki kaynaklı hemostatik ajan olarak ortaya çıkmıştır. ABS’in, özellikle tümör ilişkili transkripsiyon faktörleri olmak üzere hücre yüzeyi reseptörleri ve/veya kan proteinleri ile doku proteinleri gibi birçok protein ile etkileşebilmesi biolojik sistemlerde yeni fonksiyonlarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, bu çalışmamızda ABS’in lenfoid neoplastik hücreler üzerindeki etkilerini araştırmayı amaçladık. Ankaferd ile (0.5, 1 ve 2 μg/mL dozlarında) muamele edilen B-KLL hücrelerinin şişmesinin durduğu ve 0.1 ile 0.25 μg/mL dozlarına kıyasla %50’den fazla tümör hücresinin öldüğünü gösterdik. Ek olarak, kültür ortamına Ankaferd eklenmesi ile B-KLL hücrelerinin blastik agresif lenfoid forma dönüşümü engellendi. Bu sonuçlar, yüksek dozlarda (>0.5 μg/mL) antineoplastik etkileri, düşük dozlarda (<0.5 μg/mL) ise hücresel farklılaşmanın uyarıldığının ipuçlarını vererek neoplastik kanamaların tedavisinde öncül gelişmeler sundu.