International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 2 Page(s): 072-078
ERİŞKİN ÇAĞI GLİAL TÜMÖRLERDE RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ: 73 HASTANIN RETROSPEKTİF ANALİZİ

MELEK NUR YAVUZ1, A AYDIN YAVUZ1, MİNE GENÇ1, EDA KÜÇÜKTÜLÜ1, FATMA ÇOLAK1, ZÜMRÜT BAHAT1, EMEL ÇİMŞİTOĞLU1

Karadeniz teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD, TRABZON

Keywords: glial tümör, radyoterapi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı'nda Ocak 1996 - Haziran 2002 tarihleri arasında tedavi edilen glial tümör tanılı 73 erişkin hasta tedavi sonuçları ve prognostik faktörler yönünden retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalara teleterapi cihazları (kobalt 60 ve 6-10 MV lineer hızlandırıcı) ile lokalize alanlardan düşük gradlı glial tümörlerde 54 Gy, yüksek gradlı glial tümörlerde 60-66 Gy toplam tedavi dozu uygulandı. İki yıllık sağkalım WHO grad I glial tümörlerde %80, WHO grad II'de %58, WHO grad III'de %23, WHO grad IV'de %17, oligodendrogliom olgularında %75 ve anaplastik oligodendrogliom olgularında ise %50 olarak bulundu. Prognostik faktörlerin çok değişkenli analizinde yüksek gradlı olgular için sadece semptomların süresi (p=0.005), sağkalım açısından anlamlı bulunurken, düşük gradlı tümörler için anlamlı bir prognostik faktör saptanamadı. Bu sonuçlar Doğu Karadeniz Bölgesinden bildirilen ilk radyoterapi sonuçları olup literatür ile paralellik göstermektedir.