International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 1 Page(s): 048-051
Hipoglisemi Gelişen Metastatik GIST Hastasında Semptom Kontrolü için Etkin Seçenek Kemoterapi Olabilir mi?

Gamze G. DOGU1, Mustafa DIKILITAS2, Metin OZKAN2, O. Ibrahim KARAHAN3, Zuleyha KARACA4, Nejmiye GUNAY3, Ozlem ER2

1Kayseri Education and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Kayseri, TURKEY
2Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Kayseri, TURKEY
3Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Kayseri, TURKEY
4Erciyes University Faculty of Medicine, Department of Endocrinology, Kayseri, TURKEY

Keywords: Hipoglisemi, Gastrointestinal Stromal Tümör, Kemoterapi
Tümörün sebep olduğu hipoglisemi nadir bir paraneoplastik fenomendir. Ayrıca, hipoglisemi epitel ya de mezenkimal orjinli tümörlerde de görülebilir. Bu tür tümörlerde görülen hipoglisemi adacık hücreli dışı hipoglisemi olarak adlandırılır. Sunitinib yeni, oral, çoklu tirozin kinaz inhibisyonu yapan bir ajandır. GIST hastalarındaki etkinliğinin biyolojik temeli, tümör, stromal ve endotelyal kompartmanları da içeren çoklu sinyal yolağını hedef almasıdır. Burada sunitinib ile ilişkili olabileceği düşünülen hipoglisemiye bağlı bilinç kaybı ile prezente olan metastatik gastrointestinal stromal tümörlü bir olgu sunulmuştur. Bizim olgumuzda olduğu gibi, sunitinib ile ilişkili olabileceği düşünülen hipoglisemi durumlarında kemoterapi etkin bir şeçenek olabilir