International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 3 Page(s): 157-164
BEYİN TÜMÖRLERİNİN GENETİK YÖNÜ

YUSUF TUNCA1, NECAT İMİRZALIOĞLU1

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıbbi Genetik Bilimdalı, ANKARA

Keywords: beyin tümörleri, genetik, gen tedavisi
Özgün beyin tümör tiplerinde izlenen karakteristik kromozomal ve genetik değişiklikler, glioblastomalarda +7?, -9q, -10?, -17, CDKN2A, CDNKN2B ve TP53 geninin mutasyonları; oligodendrogliomalarda -19?, Dmins, EGFR geni amplifikasyonu ve yeniden düzenlenmeleri; ependimomalarda -22 ve NF2 geninin mutasyonları; medulloblastomalarda -17p?, Dmins, c-myc ve N-myc gen amplifikasyonları; meninjioma ve 'Schwannoma'larda -22 ve NF2 geninin mutasyonlarıdır. Beyin tümörlerindeki gen tedavi yaklaşımları, tümör süpressör genleri ve hücre döngüsü modülatörlerinin transferi, öldürücü ya da öncü ilaç stratejileri, immünogen tedavisi, antianjiogenesis ve onkolitik virus tedavilerini kapsar.