International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
8 record(s) found.
 • YÜKSEK DERECELİ ASTROSİTOMLARIN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ
       ERKAN TOPKAN1, MURAT GÜRKAYNAK1, MUSTAFA CENGİZ1
 • KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: GEN EKSPRESYONUNUN ANTİSENS İNHİBİSYONU
       UĞUR MUŞABAK1, ALİ ŞENGÜL1, ALİ İNAL1, YUSUF AKCAN1
 • ANTİNEOPLASTİK KEMOTERAPİNİN BİREYSELLEFLTİRİLMESİ VE FARMAKOGENETİK
       Özlem KARAKURT1, Mehmet MELLİ1
 • İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitör Tedavi Yönetimi: Olgu Sunumu
       Selda KAHRAMAN1, Ozden PISKIN1, Mehmet Ali OZCAN1
 • Multipl Myelomda Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH [del13q, del17p, t(11;14), t(4;14)] Bulguları ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkisi
       Ozlem S. BALCIK1, Murat ALBAYRAK2, Simten DAGDAS3, Nafiye HELVACI4, Osman YOKUS5, Funda CERAN3, Gulsum OZET3, Salih ERGOCEN6
 • Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi’li Olgularda Moleküler Sitogenetik Bulgular
       Mutlu KARKUCAK1, Orhan GORUKMEZ1, Tahsin YAKUT1, Birol BAYTAN2, Ozlem GORUKMEZ1, A. Meral GUNES2
 • Retinoblastom Tedavisinde Yeni Umutlar
       Semra A. TURHAN1, Osman CEKIC1
 • Akut Myeloid Lösemili Erişkin Hastalarda Prognostik Faktörler, Sağkalım Analizi ve Sitogenetik Sonuçlar: Tek Merkez Sonuçları
       Hava U. TEKE1, Nur O DAVUTOGLU2, Eren GUNDUZ1, Neslihan ANDIC1, Cengiz BAL3, Beyhan DURAK ARAS4
 •