International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 4 Page(s): 203-209
Multipl Myelomda Konvansiyonel Sitogenetik ve FISH [del13q, del17p, t(11;14), t(4;14)] Bulguları ve Diğer Risk Faktörleri ile İlişkisi

Ozlem S. BALCIK1, Murat ALBAYRAK2, Simten DAGDAS3, Nafiye HELVACI4, Osman YOKUS5, Funda CERAN3, Gulsum OZET3, Salih ERGOCEN6

1Fatih University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Research and Training Hospital Department of Hematology, Ankara, TURKEY
3Ankara Numune Research and Training Hospital Department of Hematology, Ankara, TURKEY
4Ankara Numune Research and Training Hospital Department of 3. Internal Medicine, Ankara, TURKEY
5Sema Hospital, Department of Hematology, Istanbul, TURKEY
6Biostatistics expert, Ankara, TURKEY

Keywords: Multipl myelom, Sitogenetik, Moleküler biyoloji, Prognoz
Multipl miyelom (MM) malign plazma hücrelerinin kemik iliğinde çoğalması ile karakterize bir hastalıktır. Hastalık benzer klinik tablolara yol açsa da prognoz oldukça değişkendir. MM’da konvansiyonel sitogenetik ve FISH [del13q, del17p, t(11;14), t(4;14)] bulguları ile diğer prognostik faktörler arasındaki ilişkinin saptanmasını amaçlandı. Çalışmamızda 50 MM olgusunda sitogenetik anormalliklerin sıklığı ve tiplerini araştırdık. Konvansiyonel sitogenetik ile değerlendirilen 42 olguda en sık saptanan anormallik %40.5 (17/42) oran ile hipodiploidi oldu. Fluorescence in situ hybridization (FISH) ile del 13q araştırılan 48 olgunun 18’inde (%37.5) del 13q saptandı. Del 17p, t(11;14), t(4;14) araştırılan 29 olgunun 3’ünde (%10.3) del 17p; 7’sinde (%24.1) t(11;14); 1’inde (%3.4) t(4;14); saptandı. “Durie-Salmon” (DS) evre arttıkça “International Staging System” (ISS) evrenin de arttığı görüldü. Değerlendirilen sitogenetik özelliklerin DS ve ISS evre ile ilişkisi bulunmamıştır.