International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 3 Page(s): 166-170
YÜKSEK DERECELİ ASTROSİTOMLARIN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ

ERKAN TOPKAN1, MURAT GÜRKAYNAK1, MUSTAFA CENGİZ1

Hacettepe Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: primer beyin tümörleri, yüksek dereceli astrositomlar, moleküler biyoloji
Primer beyin tümörlerinin en sık görülen tipi astrositomlardır. Yüksek dereceli astrositomlar, glia hücrelerinden köken alan tümörlerin en sık görülen alt tipi olup, tüm çabalara rağmen önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olmaya devam etmektedir. Literatürde genel kabul görmüş tedavi yöntemi olan cerrahi, radyoterapi ve nitrozüre bazlı kemoterapi kombinasyonları ile elde edilen tedavi sonuçlan tatminkar olmaktan uzaktır. Hastalığın ortaya çıkışı ve gelişiminde yer alan moleküler değişikliklerin anlaşılabilmesi primer veya adjuvan olarak kullanılabilecek yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilebileceği izlenimini vermektedir.