International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 106-114
KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: GEN EKSPRESYONUNUN ANTİSENS İNHİBİSYONU

UĞUR MUŞABAK1, ALİ ŞENGÜL1, ALİ İNAL1, YUSUF AKCAN1

Mevki Asker Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği, İZMİR

Keywords: kanser, gen tedavisi, antisens oligodeoksinükleotid
Yirmibirinci yüzyılda kanser tedavisi için hedeflenen amaç, kanser hücrelerini selektif olarak öldürebilen, düşük toksisiteye sahip ilaçların bulunması ve bu ilaçların tedavide kullanılmasıdır. Antikanser ajan olarak oligodeoksinükleotidlerin sentezlenmesi ile bu amaca hizmet eden yeni bir tedavi yaklaşımı doğmuştur. Antisens oligodeoksinükleotidler, 15 yada daha uzun nükleotid dizisinden oluşan ve mRNA zincirine karşılık gelen kısa DNA parçacıklarıdır. Bu teknoloji ile hücresel yada viral büyüme ve çoğalma için hayati önem taşıyan proteinlerin sentezi durdurulabilmektedir.