International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 3 Page(s): 157-164
ANTİNEOPLASTİK KEMOTERAPİNİN BİREYSELLEFLTİRİLMESİ VE FARMAKOGENETİK

Özlem KARAKURT1, Mehmet MELLİ1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Keywords: Antineoplastik kemoterapi, Farmakogenetik, Tedavinin bireyselleştirilmesi
Bireyler arasındaki genetik farklılıkların, antineoplastik kemoterapiye cevabı ve bu tedaviyle görülen yan etkileri önemli ölçüde etkileyebildiği görüldükten sonra antineoplastik kemoterapide tedavinin bireyselleştirilmesi ve kanser hastalarında farmakogenetik çalışmalar yapılması gündeme gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, başlıca ilacı metabolize eden enzimlerdeki ve ilacın hedef moleküllerindeki (enzimler, reseptörler) genetik farklılıklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Geliştirilen yeni tekniklerle, bireyler arasındaki bu farklıkların araştırılması kolaylaşmaktadır.Bu nedenle, gelecek yıllarda, antineoplastik kemoterapi uygulanan hastalarda farmakogenetiğin daha da önem kazanacağını söylenebilir.