International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 053-057
Çocukluk Çağı Malign Tümörlerinde Proton Işınları ile Radyoterapi

Selim FIRAT1, Sachin JOGAL2

1Medical College of Wisconsin, Department of Radiation Oncology, Wisconsin, USA
2Medical College of Wisconsin, Department of Pediatric Oncology, Wisconsin, USA

Keywords: Proton tedavisi, Pediatrik malign tümörler
Proton beam radyoterapisi özellikle pediatrik tümörlerin tedavisinde yeni bir tedavi modalitesidir. Bu tedavide kullanılan proton beam’leri yapısı gereği belirlenmiş hedefe yüksek doz tedavi verirken konvansiyonel foton tedavilerindeki gibi “exit doz”a neden olmaz ve böylece doz dağılımında ciddi iyileşme sağlarken çevre dokulara minimal zarar verir. Proton beam tedavisinin pediatrik tümörlerin tedavisindeki en önemli başarısı, çocuklarda uzun süreli radyoterapiye bağlı oluşabilecek yan etkileri azaltıp tedaviye bağlı morbiditeyi iyileştirmesidir. Tedavideki bu anlamlı avantaj gelecekte pediatrik radyasyon onkolojisinde proton tedavisinin foton tedavisinin yerini alabileceğini göstermektedir.