International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
24 record(s) found.
 • YUMUŞAK DOKU EWİNG SARKOMU VE PRİMİTİF NÖROEKTODERMAL TÜMÖRLÜ ERİŞKİN OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       ŞEBNEM KARAKAN1, BERNA ÖKSÜZOĞLU1, DOĞAN UNCU1, NURİYE YILDIRIM1, BURÇİN BUDAKOĞLU1, METİN KÜÇÜKAZMAN1, HULKİ GENÇ1, SAADET AKDUR1, NURULLAH ZENGİN1
 • YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA RADYOTERAPİ SONUÇLARIMIZ
       MİNE GENÇ1, ZÜMRÜT BAHAT1, MELEK N. YAVUZ1, EMEL CİMŞİTOĞLU1, EDA KÜÇÜKTÜLÜ1, FATMA ÇOLAK1, ALİ A. YAVUZ1
 • 1990-2002 YILLARI ARASINDA İZLEDİĞİMİZ YUMUŞAK DOKU SARKOMLU HASTALARA İLİŞKİN DENEYİMİMİZ
       İLHAN ÖZTOP1, UĞUR YILMAZ1, HASAN HAVITÇIOĞLU1, MEHMET ŞEN1, BİNNAZ DEMİRKAN1, SERMİN ÖZKAL1, IŞIL KUNDAK1, SABRİ BARUTCA1, NEZİH MEYDAN1, METİN MANİSALI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1
 • POSTERİOR EPİDURAL ARALIKTA GRANULOSİTİK SARKOM: AKUT MYELOİD LÖSEMİDE RELAPSIN İLK BELİRTİSİ
       ZEYNEP A. YEGİN1, MÜNCİ YAĞCI1, GÜLSAN SUCAK1
 • KONDROSARKOM KOMPONENTLİ MEME KARSİNOSARKOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
       ZAFER ERGÜL1, AYTUĞ ÜNER1, DİCLEHAN ÜNSAL1, LEYLA MEMİŞ1
 • EWİNG SARKOM AİLESİ TÜMÖRLÜ ÇOCUKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       REJİN KEBUDİ1, ESRA KAYTAN1, İNCİ AYAN1, FERHAN AKINCİ1, GÜLNUR TOKUÇ1, ÖMER GÖRGÜN1, HARZEM ÖZGER1, BİLGE BİLGİÇ1, VAKUR OLGAÇ1, EMİN DARENDELİLER1
 • YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA PROGNOSTİK FAKTÖRLER
       MEHTAP DALKILIÇ ÇALIŞ1, ALPASLAN MAYADAĞLI1, OKTAY İNCEKARA1
 • KARIN İÇİNDE VE ALT EKSTREMİTESİNDE MİKSOİD LİPOSARKOM OLAN AKCİĞER METASTAZLI OLGU
       HASAN ÜSTÜN1, İNCİ KILINÇASLAN1, AYDANUR KARGI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1
 • OSTEOSARKOM VE MEZANKİMAL KONDROSARKOMLU OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       ÖMER GÖRGÜN1, İNCİ AYAN1, REJİN KEBUDİ1, GÜLNUR TOKU1, HARZEM ÖZGER1, FERHAN AKİCİ1, BİLGE BİLGİ1, VAKUR OLGA1, EMİN DARENDELİLER1
 • KOLEDOK RABDOMYOSARKOMLU OLGU SUNUMU
       Deniz TUĞCU1, Ferhan AKICI1, Arzu AKÇAY1, Zafer ŞALCIOĞLU1, Gönül AYDOĞAN1, Hülya ŞEN1, Serdar YEŞİNEL1, Zerrin ÖNAL2, Mahir GÜLCAN2, Gülay TİRELİ3, Murat ÖNAL3, Güngör TEKOĞUL4, Rana RAMAZANOĞLU5, Sergülen DERVİŞOĞLU5
 • JUVENİL ANJİOFİBROMA OLGUSUNDA RADYOTERAPİYE İKİNCİL OSTEOSARKOM: OLGU SUNUMU
       Saadettin KILIÇKAP1, Sercan AKSOY1, Murat DİNÇER1, E. Arzu SAĞLAM2, Şuayib YALÇIN1
 • Botriyoid Tip Embriyonal Nazofaringeal Rabdomyosarkomanın Olağandışı Beyin ve Temporal Kemik Metastazı
       Mustafa KAZKAYASI1, Fulya KÖYBAŞOĞLU2
 • Uterus Sarkomlarında Adjuvan Radyoterapi Sonuçlarımız
       Aylin F. KORCUM1, Gamze AKSU1, Mustafa ÖZDOĞAN2, Tayyup ŞİMŞEK3, Gülgün ERDOĞAN4, Nina TUNÇEL1
 • Sarkomlu Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz-9 Düzeyinin Prognostik Değeri
       Emel YAMAN1, Bülent YALÇIN2, Güngör UTKAN2, Hakan AKBULUT2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN3, Orhan ŞENCAN2, Abdullah BÜYÜKÇELİK2, Ali PAMİR2, Ahmet DEMİRKAZIK2, Fikri IÇLİ2
 • Metastatik ya da Rekürren Uterin Sarkomlarında İfosfamid-Adriamisin (İMA) Tedavisinin Retrospektif Analizi
       Sercan AKSOY1, Deniz HIZLI2, Saynur SARICI2, Reyhan ÖCALAN2, M. Faruk KÖSE2, Nilüfer GÜLER1
 • Remisyondaki Çocuk Hastada Ewing Sarkomunun Serebellar Relapsı
       Vural KESİK1, Erol KISMET1, K. Melih AKAY2, Bülent KURT3, Murat KOCAOĞLU4, Vedat KÖSEOĞLU1
 • Çocukluk Çağı Ekstraosseous Ewing Sarkomalı Hastaların Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
       Neriman SARI1, Mehmet F. CETINDAG2, Inci E. ILHAN1
 • Postoperatif Radyoterapi ile Tedavi Edilmiş Sinonazal Reküren Myofibrosarkom
       Gonca H. USLU1, Erkan TOPKAN2, Safak ERSOZ3, A. Umit ISIK4
 • Kardiyak MRI ile Uterin Leiomyosarkomunun Intrakardiyak Metastazının Daha İyi Görüntülenmesi ve Tedavi Stratejisinin Belirlenmesine Etkisi
       Achim BARMEYER1, Nerbil KILIC2, Oliver ZANTIS1, Cagri DEMIR1, Kai MUELLERLEILE1, Gunnar LUND3, Bjoern NASHAN4, Volker DOERING5, Ralf KOESTER1, Ergin KILIC6, Thomas MEINERTZ1
 • Ayak Bölgesinin Klasik Kaposi Sarkomunun Palyatif Radyoterapisi: Retrospektif Değerlendirme
       Muge AKMANSU1, Fatih GOKSEL2, O. Petek ERPOLAT1, Diclehan UNSAL1, Eray KARAHACIOGLU1, Huseyin BORA1
 • Spermatik Kord Liposarkomuna Eşlik Eden Prostat Kanseri
       Oscar MATZINGER1, Esengul KOCAK2, Mohamed EL HFID1, Papa M. GAYE1, Elyazid MOUHSINE3, David AZRIA4, Nicolas THEUMANN5, Louis GUILLOU6, Mahmut OZSAHIN1, Abderrahim ZOUHAIR1
 • Yumuşak Doku ve Kemik Sarkomlarında 18F-FDG PET/BT Klinik Deneyimi
       Elgin OZKAN1, Cigdem SOYDAL1, Mine ARAZ1, N. Ozlem KUCUK1
 • Kondrosarkom Hücrelerinde Orfan ve gon-ADAMTS’ların Ekspresyonundaki Değişimler
       Bunyamin ISIK1, Haci K. ERDEMLI2, Ismail COMERTOGLU3, Sumeyya AKYOL4, Ridvan FIRAT5, Mehmet KAYA6, Omer AKYOL7, Kadir DEMIRCAN4
 • Ekstremite Koruyucu Cerrahi ve Radyoterapi Uygulanan Ayak Yerleşimli Yumuşak Doku Sarkomlarında Uzun Dönem Takip Souçları
       Didem C. OKSUZ1, Sefika A. ERGEN1, Sevim OZDEMIR1, Nuri KAYDIHAN1, Murat HIZ2, Sedat KOCA2, Fazilet O. DINCBAS1
 •