International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 3 Page(s): 147-152
Çocukluk Çağı Ekstraosseous Ewing Sarkomalı Hastaların Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi

Neriman SARI1, Mehmet F. CETINDAG2, Inci E. ILHAN1

1Ankara Oncology Hospital, Department of Pediatric Oncology, Ankara, TURKEY
2Ankara Oncology Hospital, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY

Keywords: Ekstraosseos Ewing sarkoma, Cerrahi, Kemoterapi, Radyoterapi, Çocuk
Ekstraosseos Ewing sarcoma (EOES) çocukluk çağının nadir görünen yumuşak doku sarkomu olup kemoterapi ve radyoterapiye oldukça hassastır. Bu çalışmanın amacı tek merkezde EOES nedeniyle izlenen hastaların klinik özelliklerini ve tedavi sonuçlarını bildirmektir. Hastalar ve Yöntem: Haziran 1992 ile Aralık 2007 tarihleri arasında merkezimizde izlenen 18 yaşından küçük 13 çocuk hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Hastaların klinik özellikleri, tedavileri ve sonuçları değerlendirildi. Bulgular: Ortanca yaş 12 (3-16 yaş) olup, erkek/kız oranı 1.2/1’dir. Önce dış merkezde değerlendirilen sekiz hastada cerrahi ilk tedavi yöntemi olarak seçilmiş olup yedi hasta merkezimize tekrarlayan veya ilerleyici lokal hastalık ile başvurdu. Merkezimizde tedavi amaçlı cerrahi dört hastada kemoterapiden önce, 3 hastada kemoterapiden sonra uygulandı. Onbir hastada kemoterapi olarak EICESS-92 tedavi protokolü uygulandı. On hastada primer bölgeye 50-56 Gy radyoterapi verildi. Ortanca izlem süresi 48 ay (12-103 ay) olup beş yıllık hastalıksız ve genel yaşam hızı %67 olarak bulundu. Hiçbir hasta tedaviye bağlı yan etkiler nedeniyle kaybedilmedi. Sonuç: Bu hastalar komplikasyon riski yüksek büyük ameliyatlardan kaçınmak, kemoterapiyi geciktirmemek ve hastalık tekrarını önlemek için öncelikli olarak onkoloji merkezlerine sevkedilmeli, tedavi çocuk onkoloğu, onkolojik cerrah ve radyoterapistin bulunduğu bir konsey tarafından planlanmalıdır.