International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 2 Page(s): 098-101
KARIN İÇİNDE VE ALT EKSTREMİTESİNDE MİKSOİD LİPOSARKOM OLAN AKCİĞER METASTAZLI OLGU

HASAN ÜSTÜN1, İNCİ KILINÇASLAN1, AYDANUR KARGI1, MEHMET ALAKAVUKLAR1

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji-Onkoloji Bölümü

Keywords: miksoid liposarkom, akciğer metastazı
Liposarkom erişkinlerde sık olarak görülen yumuşak doku sarkomları arasındadır ve bir alt tipi olan miksoid liposarkom da en çok görülen tipidir. Miksoid liposarkom iyi derecede diferansiyedir ve bu nedenle klinik gidişin iyi olması beklenir. Bu makalede bacağında ve karın içinde miksoid liposarkom olan ve bunu takiben akciğer metastazı gelişen bir olgu literatür bilgisi ışığında sunulmuştur.