International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 2 Page(s): 113-116
Remisyondaki Çocuk Hastada Ewing Sarkomunun Serebellar Relapsı

Vural KESİK1, Erol KISMET1, K. Melih AKAY2, Bülent KURT3, Murat KOCAOĞLU4, Vedat KÖSEOĞLU1

1Gülhane Military Medical Academy, Department of Pediatric Oncology
2Gülhane Military Medical Academy, Department of Neurosurgery
3Gülhane Military Medical Academy, Department of Pathology
4Gülhane Military Medical Academy, Department of Radiology, Ankara, TURKEY

Keywords: Ewing’s sarkom, Relaps, Serebellum, Çocuk
On yaşında kız hasta bir aydır devam eden kusma şikayeti ile başvurdu. Hikayesinden femura lokalize Ewing sarkomu tanısı ile cerrahi ve kemoterapi gördüğü, tedavisini tamamladığı ve 39 aydır remisyonda olduğu öğrenildi. Nörolojik muayenesi normaldi. Beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemesinde serebellumda kitle tesbit edildi. Pozitron emisyon tomografi ile yapılan metastatik hastalık taramasında sadece serebellumda anormal FDG18 tutulumu saptandı. Tümör cerrahide total olarak çıkartıldı. Histopatolojik incelemede Ewing sarkomu tanısı konuldu.