International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 4 Page(s): 222-225
KONDROSARKOM KOMPONENTLİ MEME KARSİNOSARKOMU: NADİR BİR OLGU SUNUMU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

ZAFER ERGÜL1, AYTUĞ ÜNER1, DİCLEHAN ÜNSAL1, LEYLA MEMİŞ1

Ankara SSK Training Hospital, Third Department of Surgery, ANKARA

Keywords: karsinosarkom, kondrosarkom, meme kanseri
Karsinosarkoma, memenin nadir bir primer malignansisidir. Bunun yanısıra, malign kondrosarkomatöz öğesi ile meme karsinosarkomu nadirliğinden kaynaklanan belirsiz prognozu ile karsinosarkomun nadir bir formudur. 26 yaşındaki bayan hastanın hızlı büyüyen meme kitlesi ile başvurması karsinosarkomun teşhisi ve tedavisi kararlarını tekrar değerlendirmemiz zorunluluğunu yarattı. Radyolojik bulgular net teşhis konusunda başarısızdı. Biyopsi ile konulan hızlı teşhis sonrası, hasta modifiye radikal mastektomi ile tedavi edildi. 20.ayda halen hastalıksız olarak yaşamaktadır. Daha önceden yayınlanan raporlar halihazırdaki tanısal ve terapötik seçenekler açısından gözden geçirilmiştir.