International Journal of Hematology and Oncology 2007, Vol 17, Num 3 Page(s): 157-162
Botriyoid Tip Embriyonal Nazofaringeal Rabdomyosarkomanın Olağandışı Beyin ve Temporal Kemik Metastazı

Mustafa KAZKAYASI1, Fulya KÖYBAŞOĞLU2

1Kırıkkale University Hospital, Department of Otorhinolaryngology, KIRIKKALE
2Ankara Yıldırım Beyazıt Education Hospital, Department of Pathology, ANKARA

Keywords: Embriyonal rabdomyosarkoma, Botriyoid tip, Nazofarinks, Uzak metastaz, Temporal kemik
Olağan dışı klinik seyir gösteren botriyoid tip embriyonal nazofaringeal rabdomyosarkomu bulunan 2 yaşındaki hasta sunulmuştur. Tedavi tamamlandıktan bir yıl sonra beyin invazyonu ve temporal kemik metastazı bulundu. Multi-disipliner terapötik yaklaşıma rağmen, hastada temporal kemiğin skuamöz ve mastoid parçası ve temporal lobda uzak metastaz gelişti. Baş boyun rabdomyosarkomları hakkında literatür gözden geçirildi ve uzak metastazların önemini vurgulandı. Bu tümör farklı yollarla uzak metastaz yayılımını yapabilmekte ve özellikle ileri evrelerde belirlendiğinde biyolojik seyri tipik olarak ölümcül olmaktadır.