International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 147-152
Ayak Bölgesinin Klasik Kaposi Sarkomunun Palyatif Radyoterapisi: Retrospektif Değerlendirme

Muge AKMANSU1, Fatih GOKSEL2, O. Petek ERPOLAT1, Diclehan UNSAL1, Eray KARAHACIOGLU1, Huseyin BORA1

1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Erzurum Regional Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Erzurum, TURKEY

Keywords: Klasik Kaposi sarkom, Radyoterapi, Ayak bölgesi
Ayak bölgesinde (ayak parmakları, dorsum pedis, plantar pedis, regio calcanea) klasik Kaposi sarkomu bulunan hastaların yaşam kalitesi; yürürken veya ayakkabı giyerken çektikleri acı nedeniyle bozulmaktadır. Bu hasta grubunda sıklıkla kullanılan radyoterapi, farklı doz ve fraksiyon şemaları ile uygulanmaktadır. Ayağın klasik Kaposi sarkomunun radyoterapi tekniklerini optimize etmek için radyasyonun yanıtını ve toksisitesini değerlendiren veri azdır. Çalışmanın amacı bu hastalar için radyoterapinin etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmektir. 1999 ve 2005 yılları arasında tedavi olmuş ve ayak bölgesindeki Kaposi sarkomu histolojik olarak doğrulanmış 15 hastanın 31 tedavi bölgesi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Erkek/kadın oranı 2.75/1’dir, medyan yaş 63’tür. En sık kullanılan radyoterapi şeması 10 fraksiyonda 3000 cGy’dir. Medyan izlem süresi 68.4 aydır. Otuz tedavi alanı için 6, 12. aylardaki ve 5.yıldaki tam yanıt oranı sırayla %87, 93.3%, 93.3%’tür. Akut komplikasyonlar 17 (%54.8) tedavi alanında gözlenmiştir. Tedaviye bağlı gelişen yan etkilerin tümü destek tedavi ile kontrol altına alınmıştır. Radyoterapi sonrası 2-4 hafta içinde normal ayak hareketleri sağlanmıştır. Radyoterapi ayak bölgesinin Kaposi sarkomu için etkili ve güvenli bir tedavi modalitesidir. Radyasyona ilk yanıt genellikle hayal kırıklığı yaratır ve ayaktaki şikayetler radyasyonun akut toksisitesine bağlı artsa da, bu durum destek tedaviyle tamamen iyileşebilir.