International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 4 Page(s): 199-206
OSTEOSARKOM VE MEZANKİMAL KONDROSARKOMLU OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖMER GÖRGÜN1, İNCİ AYAN1, REJİN KEBUDİ1, GÜLNUR TOKU1, HARZEM ÖZGER1, FERHAN AKİCİ1, BİLGE BİLGİ1, VAKUR OLGA1, EMİN DARENDELİLER1

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı

Keywords: osteosarkom, kemoterapi, prognostik faktörler
Eylül 1989-şubat 1999 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim Dalına 53, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine 4 olmak üzere toplam 57 Osteosarkom ve Mezankimal Kondrosarkomlu çocuk başvurmuş olup, bunların 49'u Osteosarkom, 8'i Mezankimal Kondrosarkom tanısı almıştır. Yaşları 5-16 (median 13) yaş arasında değişen bu hastaların 33'ü erkek, 24'ü kızdır (E/K=1,4). Bölümümüzde primer olarak tedavi gören 57 olguda (47 osteosarkom, 2 küçük hücreli osteosarkom, 8 mezankimal kondrosarkom) tanıdaki tümör lokalizasyonu 25 (%44) olguda femur, 13(%23) olguda tibia, 5(%9) olguda fibula, 4 (%7) olguda humerus, 2'şer(%4) olguda vertebra, pubis, ulna ve çene, 1'er (%2) olguda ise radius ve temporo-parietal kemiktir. Kemoterapi protokolü olarak 3 kür cerrahi öncesi, 3 kür cerrahi sonrası olmak üzere toplam 6 kür kemoterapi (Epirubisin 90 mg/m2, 1.nci gün + Ifosfamid 1,8g/m2 X 3 gün + Sisplatin 100 mg/m2, 4. gün) uygulandı. Toplam 57 olgunun 10'u (%17) metastatik, 47'si (%83) nonmetastatik idi. Kliniğimizde toplam 57 olgunun 33'ünde (%58) cerrahi olarak rezeksiyon, 6'sında (%10) amputasyon yapıldı; 4 (%7) olgu ampute olarak başvurdu; 14 (%25) olguda ise çeşitli nedenlerle cerrahi yapılamadı. Ağrı palyasyonu veya cerrahi sınır müspetliği gibi nedenlerle 57 olgunun 14'ünde (%25) 1000-5000cGy arasında radyoterapi uygulandı. Hastalar median 18 (1-100) ay izlenmiş olup, 49 osteosarkom olgusunda, 3 yıllık genel sağkalım %60, olaysız sağkalım %46 idi.