International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
15 record(s) found.
 • KÖK HÜCRE PLASTİSİTESİ VE KLİNİK PRATİKTE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ
       Fahri ŞAHİN1, Güray SAYDAM1, Serdar Bedii OMAY1
 • ANTİFOSFOLİPİD ANTİKOR SENDROMU
       YAVUZ BEYAZIT1, MURAT KEKİLLİ1, SALİH AKSU1, İBRAHİM C. HAZNEDAROĞLU1
 • ERKEN EVRE HODGKİN HASTALARINDA TEDAVİ PROTOKOLLERİ VE TEDAVİDE ETKİLİ PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
       GÜLÇİN ERTAŞ1, FAİK ÇETINDAG1, O. NURİ SÜNTER1, A. RIZA ÜÇER1, AYŞEN DİZMAN1, AYŞE HİÇSÖNMEZ1, M. ERDOĞAN GİDER1
 • HODGKİN HASTALIĞINDA İLK BASAMAK TEDAVİ SONUÇLARI:TEK MERKEZ DENEYİMİ
       FEVZİ ALTUNTAŞ1, BÜLENT ESER1, BÜNYAMİN KAPLAN1, ÖZLEM CANÖZ1, KÜRŞAT GÜNDOĞAN1, METİN ÖZKAN1, ÖZLEM ER1, H ŞENOL ÇOŞKUN1, MUSTAFA ÇETİN1, ERAY KARAHACIOĞLU1, ALİ ÜNAL1
 • 1990-2000 YILLARI ARASINDA TESPİT ETTİĞİMİZ 307 MEME KANSERİ VAKASININ KLİNİK DEĞERLENDİRİLMESİ
       ALİ BORAZAN1, FARUK AKSOY1, ŞAMİL ECİRLİ1, CELALETTİN VATANSEV1
 • ADEZYON MOLEKÜLLERİ CD44 VE CD54'ÜN ÇOCUKLUK ÇAĞI HODGKİN HASTALIĞINDA EKSPRESYONU
       BİLGE BİLGİÇ1, FERHAN AKİCİ1, REJİN KEBUDİ1, İNCİ AYAN1, ÖMER GÖRGÜN1, ÖNER DOĞAN1
 • TÜRKİYE'DEKİ HODGKİN HASTALARININ TÜMÖR DOKUSUNDA EPSTEİN BARR VİRUS LATENT MEMBRAN PROTEİNİNİN ARAŞTIRILMASI
       ALİ PAMİR1, ARZU ENSARI1, SERAP AKSOYLAR1, SELİM EREKUL1, SEVGİ GÖZDAŞOĞLU1
 • HODGKİN HASTALIĞINA EFLLİK EDEN OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: İKİ OLGU SUNUMU
       Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Engin ATAY1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • HODGKİN LENFOMA OLGULARIMIZ: KLİNİK VE PATOLOJİK DEĞERLENDİRME
       Abdullah ALTINTAŞ1, Timuçin ÇİL1, M. Ali KAPLAN2, A.Engin ATAY2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM3, Orhan AYYILDIZ1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1
 • Non-Hodgkin Lenfomada Klinik Seyri Etkileyen Prognostik Faktörler
       Yavuz BEYAZIT1, Murat KEKILLI1, Tugrul PURNAK2, Hakan GOKER3, Salih AKSU3, İbrahim C. HAZNEDAROGLU3, Osman I. OZCEBE3
 • Hodgkin Lenfoma Zemininde Akkiz İktiyozis
       Aristóteles ROSMANINHO1, Ana OLIVEIRA1, Inês LOBO1, Madalena SANCHES1, Manuela SELORES1
 • Genç ve Orta Yaş Popülasyonda Aneminin Eşlik Etmediği Vitamin B12 Eksikliği
       Atilla KARA1, Eylem ELIACIK2, Yahya BUYUKASIK2, Osman I. OZCEBE2, Ibrahim HAZNEDAROGLU2, Salih AKSU2, Ozlen BEKTAS2, Hakan GOKER2, Nilgun SAYINALP2
 • Kemoterapi Alan Kanser Hastalarının Aşı Davranışları
       Serkan AKIN1, Omer DIZDAR2, Lale OZISIK3, Mine D. TANRIOVER3, Songul KAMISLI2, Mustafa ERMAN2, Mutlu HAYRAN2
 • Akut Myeloid Lösemili Erişkin Hastalarda Prognostik Faktörler, Sağkalım Analizi ve Sitogenetik Sonuçlar: Tek Merkez Sonuçları
       Hava U. TEKE1, Nur O DAVUTOGLU2, Eren GUNDUZ1, Neslihan ANDIC1, Cengiz BAL3, Beyhan DURAK ARAS4
 • Pediatrik Kemoterapi Protokolü (BFM) Erişkin Akut Lenfoblastik Lenfomada Genel Sağkalımda Üstündür
       Ayse Muge KARCIOGLU1, Mufide OKAY2, Yahya BUYUKASIK2, Umit Yavuz MALKAN3, Nilgun SAYINALP2, Haluk DEMIROGLU2, Hakan GOKER2, Salih AKSU2, Osman Ilhami OZCEBE2, Ibrahim Celalettin HAZNEDAROGLU2
 •