International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 1 Page(s): 043-046
HODGKİN HASTALIĞINA EFLLİK EDEN OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: İKİ OLGU SUNUMU

Abdullah ALTINTAŞ1, Orhan AYYILDIZ1, Abdurrahman IŞIKDOĞAN1, Engin ATAY1, Ekrem MÜFTÜOĞLU1

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, DİYARBAKIR

Keywords: Otoimmun Hemolitik Anemi, Hodgkin Hastalığı
Otoimmün hemolitik anemi (OHA) yetişkinlerde yaklaşık 100.000’de 1 oranında, nadir görülen bir hastalıktır. Olguların %50-70’i idyopatik kökenlidir. Ancak günümüzde ayrıntılı tetkik imkanları ve daha uzun süreli takip sonuçlarını değerlendirme olanaklarının artmış olması nedeniyle sekonder nedenli OHA’lere daha fazla oranda rastlamaktayız. Otoimmün hemolitik anemiye eşlik eden veya patogenezinde rolü olan pek çok nedenler arasında hematolojik ve hematolojik olmayan tümörler de sayılabilir. Özellikle Kronik Lenfoid lösemi başta olmak üzere lenfoproliferatif maligniteler en fazla karşımıza çıkan hastalıklardır. Literatürde Hodgkin hastalığı ile OHA birlikteliği nadir olgu sunumları şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda son üç yıl içinde kliniğimizde takip ettiğimiz biri tedaviden sonra, diğeri Hodgkin hastalığının ilk prezentasyonu olarak karşımıza çıkan, otoimmün hemolitik aneminin eşlik ettiği iki Hodgkin lenfoma olgusu takdim edilecektir.