International Journal of Hematology and Oncology 2014, Vol 24, Num 3 Page(s): 190-194
Genç ve Orta Yaş Popülasyonda Aneminin Eşlik Etmediği Vitamin B12 Eksikliği

Atilla KARA1, Eylem ELIACIK2, Yahya BUYUKASIK2, Osman I. OZCEBE2, Ibrahim HAZNEDAROGLU2, Salih AKSU2, Ozlen BEKTAS2, Hakan GOKER2, Nilgun SAYINALP2

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Vitamin B12, Eksiklik, Anemi, Erişkinler
Vitamin B12 eksikliğine bağlı makrositik anemi iyi bilinen bir klinik durumdur. Bununla birlikte erişkin popülasyonda hematolojik anormallik olmadan görülen vitamin B12 eksikliği önemsiz görülebilmektedir. Bu çalışmanın amacı tam kan sayımı (CBC) normal olan hastalarda vitamin B12 düşüklüğünün sıklığının değerlendirilmesidir. Araştırmaya 1 yıllık periyotta Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’ ne başvuran erişkin hastalar arasından vitamin B12 düşüklüğü tespit edilen erişkin hastalar dahil edildi. Vitamin B12 değeri <200 pg/ml olan hastalar alındı. Vitamin B12 düşüklüğü tespit edilen hastaların yaşları, cinsiyetleri, tam kan sayımı değerleri, anemi parametreleri, homosistein değerleri, endoskopi bilgileri retrospektif olarak taranarak değerlendirilmesi yapıldı. Çalışmamıza toplam 4077 vitamin B12 düşüklüğü tespit edilen hasta alındı. Daha sonra hastalar 17-49 yaş arası genç ve orta yaş olarak alt gruba ayrıldı (n= 2186). 2186 erişkin hastanın %71.3’ünü kadın %28.7’sini erkekler oluşturuyordu. Vitamin B12 eksikliği bulunan hastalarda hematolojik anormallik yoktu. Doğrulama testi olarak önerilen homosistein düzeyi ise %14 hastada bakılmıştı. Çalışmada anemi olmadan vitamin B12 düşüklüğünün çok belirgin olduğunu gördük. CBC normal vitamin B12 düşüklüğü tespit edilen hastaların erken dönemde tanı ve tedavi yaklaşımı için değerlendirilmeleri gerekmektedir. Kesin tanı için de doğrulama testleri yapılmalıdır.