International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
9 record(s) found.
 • SİSPLATİNİN BÖBREK METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ: GİNGKO BİLOBA EKSTRAKTININ KORUYUCULUĞU
       H. RAMAZAN YILMAZ1, BÜNYAMİN IŞIK1, MUKADDES GÜLEÇ1, SADIK SÖĞÜT1, ÖMER AKYOL1
 • PRİMER BÖBREK BAŞLANGIÇLI EKSTRANODAL DİFFÜZ BÜYÜK HÜCRELİ, B HÜCRELİ NHL: OLGU SUNUMU
       GÜRAY SAYDAM1, YÜKSEL KÜÇÜKZEYBEK1, MİNE HEKİMGİL1, SERDAR B. OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • RENAL TRANSPLANT ALİCİLARINDA SEMİNOMA: BİR OLGU SUNUMU
       ALPASLAN ERSOY1, KAMİL DİLEK1, MUSTAFA GÜLLÜLÜ1, MAHMUT YAVUZ1, ALİ TAŞ1, HÜLYA ÖZTÜRK1, BÜLENT OKTAY1, MUSTAFA YURTKURAN1
 • EŞ ZAMANLI MİDE VE RENAL HÜCRELİ KARSİNOM: OLGU SUNUMU
       Güzin GÖNÜLLÜ1, Filiz KARAGÖZ2, Murat DANACI3, Burcu ÇAKAR4, İdris YÜCEL1
 • Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüriye Sekonder Gelişen Kronik Böbrek Yetmezliği
       Umut VAROL1, Bahriye PAYZIN2, Mehmet SONBAHAR1, Mustafa YAPRAK1
 • Böbrek Hücreli Karsinomun İzole İnferior Vena Cava Tutulumuyla Görülen Geç Rekürrensi
       Mircelal KAZIMI1, Alper UGUZ1, Savas YAKAN1, Deniz NART2, Murat ZEYTUNLU1, Erdem GOKER3, Ahmet COKER1
 • Bifosfonat (Zoledronik Asit) İlişkili Yan Etkiler: Tek Merkez Deneyimi
       Yüksel KUCUKZEYBEK1, Gurbuz GORUMLU1, Ercument CENGIZ1, Cigdem ERTEN1, Burcak KARACA1, M. Kemal GUL1, Bulent KARABULUT1, Ulus A. SANLI1, Ruchan USLU1
 • Multipl Myeloma Bağlı Böbrek Yetmezliği ile Başvuran Hastada Eşlik Eden Çölyak Hastalığı: Olgu Sunumu
       Idris SAHIN1, Cengiz DEMIR2, Murat ALAY3, Lokman EMINBEYLI3
 • Allojenik Nakil Yapılan Ph+ ALL Vakasında Tam Kimerizime Rağmen Ender Görülen Ekstramedüller Nüks ve Renal Relaps
       Songul SEREFHANOGLU1, Hakan GOKER1, Dilek E. BAYDAR2, Aysegul UNER2, Mustafa ARICI3, Ibrahım C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nılgun SAYINALP1, Salıh AKSU1, Osman I. OZCEBE1
 •