International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 2 Page(s): 095-097
RENAL TRANSPLANT ALİCİLARINDA SEMİNOMA: BİR OLGU SUNUMU

ALPASLAN ERSOY1, KAMİL DİLEK1, MUSTAFA GÜLLÜLÜ1, MAHMUT YAVUZ1, ALİ TAŞ1, HÜLYA ÖZTÜRK1, BÜLENT OKTAY1, MUSTAFA YURTKURAN1

Uludağ University Medical School, Department of Nephrology, BURSA

Keywords: böbrek transplantasyonu, komplikasyon, testiküler neoplazm, seminoma, siklosporin
Transplantasyon sonrası 5. yılda de novo testiküler seminoma gelişen nadir bir vaka sunuldu. Seminoma renal transplant alıcılarında nadirdir. Bu nedenle literatür gözden geçirildi ve tartışıldı.