International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 046-050
Allojenik Nakil Yapılan Ph+ ALL Vakasında Tam Kimerizime Rağmen Ender Görülen Ekstramedüller Nüks ve Renal Relaps

Songul SEREFHANOGLU1, Hakan GOKER1, Dilek E. BAYDAR2, Aysegul UNER2, Mustafa ARICI3, Ibrahım C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nılgun SAYINALP1, Salıh AKSU1, Osman I. OZCEBE1

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY
3Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Ankara, TURKEY

Keywords: ALL, Böbrek relapsı, Allojenik kök hücre nakli, Tam kimerizim
Kemik iliği nakli sonrası relaps olan lösemik hastaların yaklaşık yarısında kemik iliği tutulumu olsun veya olmasın ekstramedüller nüksler bildirilmiştir. Allojenik kök hücre nakli sonrası akut lenfoblastik löseminin böbrek relapsı nadirdir. Biz burada, Ph+- akut lenfoblastik lösemili bir hastada ilk allojenik nakil sonrası ekstramedüller nüks ve renal relaps olan ilave bir vakayı sunuyoruz. Böbreğinde ALL relapsı olduğu halde hastanın kemik iliğinde %98 oranında tam verici kimerizmi olup kemik iliğinde lösemik tutulumu yoktu.