International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4
15 record(s) found.
 • SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ, KARSİNOGENEZ VE ANTİOKSİDANT ENZİMLER
       AYSUN ÖZKAN1, KAYAHAN FIŞKIN1
 • AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARDA NOR (NUCLEOLAR ORGANİSER REGİONS) PROTEİNLERİNİN ÖNEMİ
       TÜRKAN PATIROĞLU1, MUSA KARAKÜKCÜ1, ALİ İLTEN1, NALAN İMAMOĞLU1
 • REFRAKTER-RELAPSLİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGULARDA İDA-FLAG KEMOTERAPİSİ
       GÜRAY SAYDAM1, ŞAFAK YÜKSEL1, FAHRİ ŞAHİN1, SERDAR BEDİİ OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • LÖSEMİLERDE NM23-H1 VE NM23-H2 MRNA EKSPRESYONUNUN RT-PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
       CELALETTİN CAMCI 1, SEMRA PAYDAŞ 1, KAHRAMAN TANRİVERDİ1
 • DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA ORAL DEMİR TEDAVİSİNİN LİPİD PEROKSİDASYONUNA VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ
       BAHATTİN TUNÇ1, HABİBE G. ÖZEN1, NAMİK DELİBAŞ1, RECEP SÜTÇÜ1
 • FLAG KURTARMA TEDAVİSİNE REFRAKTER AKUT LÖSEMİ VAKALARINDA FLAG-İDARUBİSİN-SİKLOSPORİN TEDAVİSİ SONUÇLARI
       Mehmet SÖNMEZ1, Mustafa YILMAZ1, Murat ERKUT2, Elif AKDOĞAN1, Ahmet DURMUŞ1, Serdar B. OMAY1, Ercüment OVALI1
 • İLK DOZ ALL-TRANS RETİNOİK ASİT SONRASI GELİŞEN RETİNOİK ASİT SENDROMU BİR OLGU SUNUMU
       Abdullah ALTINTAŞ1, Semir PAŞA1, Cüneyt AĞGİL1, Belma TURAL1, Orhan AYYILDIZ1
 • Gemsitabine Bağlı Radyasyon “Recall” Myoziti: İki Olgu Sunumu
       Gül ALCO1, Sefik IGDEM2, Maktav DINCER1, Coşkun TECIMER3, Rana SENTURK4, Metin VURAL5, Sait OKKAN2
 • Effects of Grape seed Extract and Origanum Onites Essential Oil on Cisplatin-Induced Hepatotoxicity in Rats
       Aysun CETIN1, Umit ARSLANBAS1, Berkay SARAYMEN2, Ozlem CANOZ3, Ahmet OZTURK4, Osman SAGDIC5
 • Pakistanda Transfüzyona Bağımlı Beta Talassemi Olgularında Eritrosit Alloimmünizasyon Sıklığı
       Muhammad USMAN1, Saira MOIN1, Moinuddin Moinuddun1, Saeed AHMAD2, Rehana PERVEEN3, Muhammad A. AZMI4, Sadia USMAN1
 • İleri Faz Kronik Myeloid lösemi tedavisi ve Transplantasyon
       Zafer GULBAS
 • Yeni Tanı Konulmuş Akut ve Kronik Lösemilerde Dolaşımdaki MikroRNA’lar
       Anil TOMBAK1, Aysegul GORUR2, Senay BALCI2, Naci TIFTIK1, Lulufer TAMER2
 • Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sonrasinda Fertilite: Üçüncü Basamak Hastanenin 23 Yıllık Veri Derlemesi
       Pinar ATACA ATILLA1, Erden ATILLA1, Elif EDIBOGLU2, Sinem C. BOZDAG1, Selami K. TOPRAK1, Onder ARSLAN1, Muhit OZCAN1, Gunhan GURMAN1, Pervin TOPCUOGLU1
 • Allojenik Kemik İliği Transplantasyonunun Enfeksiyon Dışı Erken Komplikasyonları
       Pinar A. ATILLA1, Erden ATILLA1, Selami K. TOPRAK1, Taner DEMIRER1
 • Akrabadişi Allojeneik Kök Hücre Naklinde Hla-Dpb1 Tayininin Önemi: Türkiye’den İki Merkezin Sonuçları
       Bulent KANTARCIOGLU1, Huseyin S. BEKOZ1, Ipek Y. HINDILERDEN2, Demet KIVANC1, Yeliz D. OGRET3, Sevgi K. BESISIK2, Fatma S. OGUZ3, Deniz SARGIN1
 •