International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 (Special Issue) Page(s): 018-023
İleri Faz Kronik Myeloid lösemi tedavisi ve Transplantasyon

Zafer GULBAS

Anadolu Medical Center Hospital, Bone Marrow Transplantation Center, Kocaeli, TURKEY

Keywords: Kronik myeloid lösemi, Allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu, Imatinib, Tirozin kinaz inhibitörleri
İmatinib ve ikinci jenerasyon tirozin kinaz inhibitörleri; kronik myeloid lösemi hastalarında klinik sonuçları oldukça iyileştirmekle beraber, allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu; imatinib ve ikinci jenerasyon tirozin kinaz inhibitörleri tedavisine yanıtsız veya akselere ve blastik fazdaki hastalarda önemli bir tedavi seçeneği olarak yerini korumaktadır. Bu makale ilgili literatür ve uzman görüşleri doğrultusunda, kronik myeloid lösemi hastalarında allojenik hematopoietik kök hücre transplantasyonu tedavisi seçimine yönelik önerileri sunmaktadır.