International Journal of Hematology and Oncology 2023, Vol 33, Num 4 (Special Issue)
6 record(s) found.
 • PRİAPİZM İLE ORTAYA ÇIKAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ OLGUSU: OLGU SUNUMU
       A. Egemen AVCI1, Fatih KURTULUŞ1, Adem FAZLIOĞLU1, Serkan KESKİN2, Özgür GÜÇTAŞ1, Mete ÇEK1
 • Kronik Myeloid Lösemide Uzun Dönem İmatinib Yetmezliği Sonrası Dasatinib tedavi Başarısı: Olgu Sunumu
       Guray SAYDAM1, Buket KOSOVA2, Fahri SAHIN1
 • İmatinib Başarısızlığı Sonrası İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Kronik Miyeloid Lösemi'nin İkinci Basamak Tedavisi İçin Kullanılması
       Yahya BUYUKASIK
 • Türkiyede Kronik Myeloid Lösemi Tedavisinde Güncel Sorunlar
       Fatih DEMIRKAN
 • Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinin Metotreksat ve Suberoylanilide Hidroksamikasitin Sinerjetik Etkisi ile Apoptoza Sürüklenmesi
       Ergul M. ALTUNDAG1,2, Ayse M. YILMAZ1,2, Ceyda COREK1,2, A. Suha YALCIN1,2, Yavuz TAGA1,2, Semra KOCTURK2,3
 • Tirozin Kinaz İnhibitörleri ile Tedavi Edilen Onkoloji Hastalarında Klinik Eczacılık Uygulamaları
       Kamer TECEN-YUCEL1, Aygin BAYRAKTAR-EKINCIOGLU1, Saadettin KILICKAP2, Mustafa ERMAN2
 •