International Journal of Hematology and Oncology 2015, Vol 25, Num 1 Page(s): 001-011
Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinin Metotreksat ve Suberoylanilide Hidroksamikasitin Sinerjetik Etkisi ile Apoptoza Sürüklenmesi

Ergul M. ALTUNDAG1,2, Ayse M. YILMAZ1,2, Ceyda COREK1,2, A. Suha YALCIN1,2, Yavuz TAGA1,2, Semra KOCTURK2,3

1Marmara University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry Istanbul, TURKEY
2Marmara University Genetic and Metabolic Diseases Research Center, Istanbul, TURKEY
3Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, Department of Biochemistry, Izmir, TURKEY

Keywords: Kronik myeloid lösemi, Metotreksat, Suberoylanilide hidroksamik asit, Apoptozis
MTX, tek başına veya diğer ajanlarla kombine tedavide kullanılan bir dihidrofolat redüktaz inhibitörüdür. Bu çalışmada kronik myeloid lösemi (K562) hücrelerine karşı metotreksat (MTX) ile birlikte kullanılan suberoylanilide hidroksamik asit (SAHA)’nın etkilerini araştırdık. MTX ve SAHA’nın sinerjetik oranları, K562 hücrelerinde in vitro kesilmiş PARP’a , sitokrom c salınımına ve ROS artışı ile apoptotik hücre ölümüne neden oldu. K562 tedavisinde MTX ve SAHA’nın kombinasyonunun her bir ilacın daha düşük dozlarının kullanılmasını sağlayacağını ve böylece SAHA’nın yan etkilerinin ve toksisitesinin azaltılabileceğini düşünmekteyiz.