International Journal of Hematology and Oncology 2024, Vol 34, Num 1
8 record(s) found.
 • PRİAPİZM İLE ORTAYA ÇIKAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ OLGUSU: OLGU SUNUMU
       A. Egemen AVCI1, Fatih KURTULUŞ1, Adem FAZLIOĞLU1, Serkan KESKİN2, Özgür GÜÇTAŞ1, Mete ÇEK1
 • GOSSYPOL’ÜN İNSAN SERVİKS KANSER HÜCRE HATTI ME-180 ÜZERİNDEKİ ANTİTÜMORAL VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ
       Esra A. AYDEMİR1, Kayahan FIŞKIN1
 • İntratekal Metotreksat ve Nörotoksisite: Ağrılı Bir Deneyim
       Akif ALTINBAŞ1, Şafak ÇAVUŞ1, Ebru KOCA2, Deniz ÇETİNER2, Ali SHORBAGI1, İbrahim C. HAZNEDAROĞLU1
 • KML-Fibrotik Blastik Krizde Dasatinib’e Bağlı Tümör Lizis Sendromu ve İzleyen Hematolojik Remisyon
       Ozlen BEKTAS1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1, Yahya BUYUKASIK1, Nilgun SAYINALP1, Salih AKSU1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1
 • Kronik Myeloid Lösemide Uzun Dönem İmatinib Yetmezliği Sonrası Dasatinib tedavi Başarısı: Olgu Sunumu
       Guray SAYDAM1, Buket KOSOVA2, Fahri SAHIN1
 • İleri Faz Kronik Myeloid lösemi tedavisi ve Transplantasyon
       Zafer GULBAS
 • Nöroblastomlu Hastalarda Sfingozin 1-Fosfat Reseptör 4 Gen Ekspresyonunun Davranışı
       Sema YILMAZ1, Can ACIPAYAM2, Fatih ERBEY3, Gulay SEZGIN2, Ibrahim BAYRAM2, Yasemin TUCCAR4, Nihal INANDIKLIOGLU5, Atila TANYELI2
 • Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi Hastalarının Retrospektif Analizi: Tek-Merkez Deneyimi
       Veli SUNAR1, Vakkas KORKMAZ2, Zafer ARIK3, Bulent OZDAL2, Yaprak ENGIN USTUN4
 •