International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 3 Page(s): 163-165
İntratekal Metotreksat ve Nörotoksisite: Ağrılı Bir Deneyim

Akif ALTINBAŞ1, Şafak ÇAVUŞ1, Ebru KOCA2, Deniz ÇETİNER2, Ali SHORBAGI1, İbrahim C. HAZNEDAROĞLU1

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, ANKARA
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, ANKARA

Keywords: İntratekal metotreksat, Santral sinir sistemi tutulumu, Akut nörotoksisite, Akut lenfoblastik lösemi
Lösemilerin santral sinir sistemi tutulum açısından hem profilaksisinde hem de tedavisinde yeri olan intratekal metotreksat tedavisi, lokal nörotoksisite ve/veya sistemik toksisiteye neden olabilir. Akut nörotoksisite bulguları, konfüzyon, dezoryantasyon, nöbet, afazi, ataksi, dizartri, parezi ve paralizi şeklinde kendini gösterebilir. Sunduğumuz vaka, 58 yaşında, akut lenfoblastik lösemi tanısı ile almakta olduğu intratekal metotreksatın 13. dozundan sonra akut nörotoksisite gelişti. Bu durumda tercih edilebilecek uygun tedavileri de tartışmaya çalıştık.