International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 3 Page(s): 153-155
PRİAPİZM İLE ORTAYA ÇIKAN KRONİK MYELOİD LÖSEMİ OLGUSU: OLGU SUNUMU

A. Egemen AVCI1, Fatih KURTULUŞ1, Adem FAZLIOĞLU1, Serkan KESKİN2, Özgür GÜÇTAŞ1, Mete ÇEK1

1Taksim Eğitim Hastanesi, Urology Clinic
2Taksim Eğitim Hastanesi, Internal Medicine Clinic, İSTANBUL

Keywords: Priapizm, Kronik myeloid lösemi, Penil ereksiyon
Kliniğimize priapizm nedeniyle başvuran hastaya acil aspirasyon ve dekompresyon uygulandı. Hastanın yapılan hemogramında lökositoz saptanması üzerine klinik ve laboratuar incelemeler (periferik yayma, kemik iliği aspirasyonu) yapıldı. KML tanısı konulan hastaya hydroksyurea ve allopurinol başlandı. Bir hafta içinde lokosit düzeyleri normal seviyelere inen hasta KML açısından takibini sürdürmektedir.


Bu olgu priapizmin altta yatan sebebini araştırmanın hastanın başlangıç ve idame tedavisini yönlendirmedeki önemini göstermektedir.