International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 (Special Issue) Page(s): 004-009
İmatinib Başarısızlığı Sonrası İkinci Nesil Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Kronik Miyeloid Lösemi'nin İkinci Basamak Tedavisi İçin Kullanılması

Yahya BUYUKASIK

Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, TURKEY

Keywords: Kronik miyeloid lösemi, Hedeflenmiş tedavi, Imatinib, Dasatinib, Nilotinib
Imatinib’in geliştirilmesi, kronik miyeloid lösemi’nin (KML) çok daha başarılı klinik yönetimi için büyük bir adım olmuştur. Günümüzde KML’nin hem birinci hem de sonraki basamak tedavileri için iki tirozin kinaz inhibitörü (TKİ) daha vardır. Türkiye’de günümüzde ikinci nesil TKİ’ler yalnızca imatinib başarısızlığı için ruhsatlanmış durumdadır. Bu derlemede imatinib’i dasatinib ya da nilotinib ile değiştirme indikasyonları, ikinci basamak tedavide ikinci nesil ajanların başarıları ve bu ajanların bazı önemli özellikleri değerlendirilecektir.