International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 2 (Special Issue) Page(s): 024-028
Türkiyede Kronik Myeloid Lösemi Tedavisinde Güncel Sorunlar

Fatih DEMIRKAN

Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Izmir, TURKEY

Keywords: Kronik miyeloid lösemi, Tirozin kinaz inhibitörleri, BCR/ABL
Türkiye’de kronik miyeloid lösemi için tedavi uygulamalarını inceleyen geniş ölçekli bir anket çalışması yapılmamış olmasına rağmen uzun yıllardır tirozin kinaz inhibitörleri ile tedavi tecrübesi bu konuya ilgi duyulmasını sağlamaktadır. Kronik Miyelositer Lösemi (KML) hastalarının izlemindeki problemler göz önüne alarak, tanı ve monitorizasyon için kullanılan laboratuvar testlerindeki eksiklikler, imatinib tedavisine suboptimal yanıtın değerlendirilmesi, ve hastaların takiplerinde görülme sıklığının düzenlenmesi konuları değerlendirildi.